VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy

Seminář je zaměřen na efektivní podporu klíčového pracovníka při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, na asistenta pedagoga. Zdůrazňuje potřebu týmové spolupráce asistenta pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy při realizaci podpůrných opatření, zvláště působení asistenta pedagoga ve prospěch vytváření pozitivního klimatu ve třídě.
Součástí programu jsou i základy pedagogické diagnostiky třídy a preventivní aktivity, které může asistent pedagoga aplikovat pro zlepšování klimatu ve třídách a základní komunikativní techniky při řešení krizových situací.
Obsah – témata:
1. Asistent pedagoga jako personální podpora při vzdělávání žáků se SVP 2 hodiny
- žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na základní / střední škole a systém podpůrných opatření
- právní zakotvení asistenta pedagoga
- asistent pedagoga jako personální podpůrné opatření
- náplň práce asistenta pedagoga

2. Pravidla komunikace asistenta pedagoga 2 hodiny
- postavení asistenta pedagoga ve třídě
- komunikace asistenta pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy
- komunikace asistenta pedagoga s žákem se SVP
- komunikace asistenta pedagoga s rodiči žáka se SVP a s rodiči ostatních žáků

3. Pozitivní klima třídy jako základní podmínka společného vzdělávání 2 hodiny
- jak diagnostikovat vztahy ve třídě
- jak vytvářet pozitivní klima ve třídě
- jak napomáhat začlenění žáka se SVP do třídního kolektivu
- preventivní aktivity pro třídu

4. Konkrétní situace a nácvik jejich řešení 2 hodiny
- krizové situace v každodenním životě školy a jejich řešení
- podpora začlenění žáka se SVP, zvl. se sníženými sociálními schopnostmi
- jak vést komunikaci ve vyhrocených situacích
Kód:14-F9-A51
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, doporučeno asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Pá 11.01.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1