VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

O planetě Zemi z pohledu geologie

Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení a rozšíření odborných poznatků účastníků o moderní teorii planety Země – deskovou tektoniku. Přináší náhled na planetu Zemi z hlediska geologie jako na tepelný stroj, který je neustále v pohybu, a umožňuje tak život a rozvoj naší civilizace. Význam geologického prostředí pro naši civilizaci je zcela zásadní.
Účastníci se seznámí s nejnovějšími poznatky a zajímavostmi z oboru, které mohou použít ve výuce. Velký důraz je kladen na co nejlepší srozumitelnost výkladu a co nejmenší používání značně rozšířené nepřesné geologické terminologie.
Dostatečný časový prostor je věnován dotazům, připomínkám a komentářům účastníků.
Obsah – témata:
- přehledný úvod do tematiky vzniku a vývoje planety Země
- zemské jádro, jeho složení a stavba, magnetické pole Země
- poznatky získané zkoumáním meteoritů
- zemský plášť, jeho složení a stavba, proudění plášťových hornin
- zemská kůra a procesy deskové tektoniky
- kontinentální drift a desková tektonika: desky a jejich posouvání, rozhraní sbíhavá a rozbíhavá, jevy na rozhraních (středooceánské hřbety, hlubokomořské příkopy, ostrovní oblouky a aktivní okraje kontinentů, pásemná pohoří alpského typu)
- modelování povrchu vnitřními geologickými silami, sopečná činnost, zemětřesení, tsunami
- desková tektonika - argumenty pro a proti ní
- modelování povrchu vnějšími geologickými silami, jejich protichůdnost a spolupůsobení s vnitřními procesy, zemský povrch jako výsledek působení vnitřních a vnějších geologických sil
- souvislost s životem člověka a naší civilizací – nerostné suroviny, půdy
- země jako organismus, srovnání s Venuší a Marsem
- přehledně geologická stavba a vývoj území České republiky
- v průběhu mohou být začleněna další témata podle zájmu účastníků, např. vltavíny, ropa, voda, skalní města, zkameněliny, vznik a vývoj života na Zemi, mimozemský život ad.
Kód:14-E9-G51
Určeno:učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ (1. a 2. stupeň), SŠ, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Marek Chvátal
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 17.01.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1