VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO Polytechnické vzdělávání - využití řízeného experimentu s podporou počítače a internetu

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program je zaměřen na moderní metody výuky zaměřené na polytechnické vzdělávání s využitím moderních metod měření při výuce přírodovědných předmětů. Obsahem jsou techniky klasického počítačem podporovaného měření s vazbou na konstrukci a sestavování vzdálených experimentů měřených po internetu. Vše je doplněno množstvím praktických ukázek a metodickým vysvětlením možností, jak pomocí těchto metod aktivovat tvůrčí a samostatnou práci žáků a studentů v rámci jejich polytechnického rozvoje a zájmu o přírodní vědy.
V druhé části programu je zařazen workshop, ve kterém si účastníci formou samostatné skupinové práce vyzkouší měření a experimenty především z oblasti využití obnovitelných zdrojů.

I. část – Měření a řízení experimentů s podporou počítače a internetu
První část seznámí účastníky s metodami lokálního i vzdáleného měření experimentů i s možností kombinace obou metod. Účastníci se seznámí s nezbytnými základními teoretickými poznatky a zároveň budou mít možnost si všechna měření prakticky ověřit a vyzkoušet.
Obsah – témata:
1. Lokální měření experimentů
- pomocí otevřených modulárních měřicích systémů pro fyziku, chemii, biologii, elektrotechniku a elektroniku (ISES, PASCO, Arduino,…) v kombinaci se standardními laboratorními přístroji
Praktická realizace lokálních experimentů pomocí modulárních měřicích zařízení. Účastníci kurzu sestaví s použitím manuálu a příslušné metodiky experimenty, které budou provádět s použitím modulárních měřicích zařízení v učebně. Zároveň využijí takto sestavené experimenty pro vzdálené měření.
Tímto způsobem budou účastníci měřit např. voltampérové charakteristiky elektronických prvků, periodické děje, změny tlaku při chemických reakcích, pH nápojů, elektrickou vodivost kapalin, neutralizaci kyselin, endotermické a exotermické děje, teplotní změny při ředění kyselin a další.
Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

2. Vzdálená měření experimentů přes Internet
- pomocí otevřených modulárních měřicích systémů pro fyziku, chemii, biologii, elektrotechniku a elektroniku (ISES, PASCO, Arduino,...) v kombinaci se standardními laboratorními přístroji s měřícím rozhraním RS232C (USB), která jsou řízena přes internet standardním prohlížečem
Praktická realizace vzdálených experimentů. Účastníci kurzu budou, s pomocí volně šiřitelných balíčků softwarových stavebnic, vytvářet libovolné vzdálené ovládání či měření experimentu. Účastník neprogramuje, jde o jednoduché sestavování již připravených šablon do logické struktury dynamických www stránek, které jsou na straně experimentu (server). Vlastní experiment se spouští pomocí prohlížeče www stránek na straně účastníka (klient). Jde o vzdálené měření typu server – klient.
Pomocí SW stavebnic budou účastníci kurzu vytvářet s pomocí modulárních měřicích systémů vzdálené experimenty umožňující číselné i grafické časové zobrazení:
- jednoho analogového vstupního kanálu (např. potenciometr, teplotní senzor, světelný senzor, pHmetr senzor, konduktometr senzor…)
- řízení jednoho digitálního výstupního kanálu (např. relé)
- záznam jednoho analogového kanálu a export dat do CSV nebo HTML formátu
- přidáním web kamery budou řešit on-line přenos obrazu experimentu.

3. Metodika kombinace lokálních a vzdálených experimentů ve výuce
Ukázka nového pojetí fyzikálního experimentu, který je zároveň klasický lokální experiment a zároveň vzdálený experiment. Modelové řešení, kdy učitel provádí ve třídě klasický počítačem podporovaný experiment, který žáci mohou sledovat, ale i ovládat prostřednictvím svých tabletů a mobilů jako vzdálený experiment.

II. část – Řízený experiment - důležitá součást polytechnického vzdělávání
Ve druhé části se účastníci na základě praktických ukázek i vlastní samostatné práce seznámí s metodami začlenění praktických činnosti žáků (systematické a objektivní pozorování – měření - experimentování) do výuky s obsahovou integrací přírodovědného, technického a environmentálního vzdělávání. Tematicky se experimenty věnují oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Obsah – témata:
1. Obnovitelné zdroje energie - větrná a sluneční energie
- jak přesně technologie obnovitelných zdrojů (OZE) fungují
- jaké další možnosti produkce energie existují
- systémové začlenění technologií OZE do moderní výuky přírodovědných předmětů
- názorné předvedení a vysvětlení experimentů na základní témata

2. Workshop – praktický nácvik experimentů
- praktické vyzkoušení experimentů z oblasti využití OZE
- práce ve skupinách
- střídání u jednotlivých měřících souprav
- praktikované experimenty na základní témata:
- Fotovoltaika
- Větrná energie
- Palivové články
- Využití biomasy
- Teplo
- Ukládání obnovitelných zdrojů
- Inteligentní sítě
- Úspora energie
- Inteligentní ovládání
Realizace experimentů k jednotlivým tématům bude provedena s použitím modulárních měřicích zařízení a speciálních souprav v učebně. Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.
Kód:14-E4-G51
Určeno:učitelům fyziky, chemie, biologie, IT, elektro předmětů na SŠ, 2. st. ZŠ
Lektor:PaedDr. Jiří Diviš
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal, 732 266 480, stejskal@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:účastníci si mohou vzít vlastní notebook
Termín konání:Út 16.10.2018   09:00-16:00 (1. díl)
Út 23.10.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1