VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné střední škole

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program je zaměřen na získání ucelených informací pro realizaci podmínek společného vzdělávání na střední škole. Program je koncipován do dvou částí, první je informativní a seznámí účastníky s podstatou systémových opatření pro společné vzdělávání, druhá se zabývá vlastní praktickou aplikací principů společného vzdělávání na střední škole se zdůrazněním potřeby rozvíjení týmové spolupráce školního poradenského pracoviště a pedagogického sboru tak, aby škola jako celek funkčně a efektivně podporovala vzdělávání žáků se SVP.
Obsah – témata:
I. část - Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na společné vzdělávání
- klíčové principy inkluzivního vzdělávání
- právní rámec problematiky
- přehled podpůrných opatření a jejich realizace na střední škole
- žák s potřebou podpůrných opatření 1. stupně
- žák s potřebou podpůrných opatření 2. - 5. stupně
- zásady financování společného vzdělávání
- doporučené postupy škol k zavádění společného vzdělávání

II. část - Společné vzdělávání jako týmová spolupráce pedagogů
- systém podpůrných opatření a jejich aplikace na střední škole (konkrétní příklady)
- poradenské služby školy a školských poradenských zařízení
- postup při poskytování poradenských služeb ve ŠPZ a ŠPP
- konkrétní příklady naplňování podpůrných opatření ve škole:
- vytváření PLPP + konkrétní kazuistiky z praxe
- vytváření IVP + konkrétní kazuistiky z praxe
- role poradenského pracovníka ŠPZ, poradenského pracovníka školy
- role asistenta pedagoga, třídního učitele, pedagogů a jejich vzájemná spolupráce
- týmová spolupráce při podpoře žáka se SVP a její nastavení
- kontakt s rodinou, která spolupracuje / která nespolupracuje
Kód:14-E0-A41
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ, doporučeno pedagogickým sborům, poradenským pracovníkům SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Čt 26.04.2018   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 03.05.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1