VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Měření a řízení experimentů s podporou počítače a internetu

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj praktických dovedností pedagogických pracovníků pro využívání nových technologií ve vzdělávacím procesu. Metodika předvedených experimentů bude pro učitele inspirací k účinné motivaci žáků. Experimenty jsou využitelné ve výuce fyziky, chemie a dalších přírodovědných předmětů.
Obsahem jsou techniky klasického počítačem podporovaného měření s vazbou na konstrukci a sestavování vzdálených experimentů měřených po internetu. Vše je doplněno množstvím praktických ukázek a metodickým vysvětlením možností, jak pomocí těchto metod aktivovat tvůrčí a samostatnou práci žáků v rámci jejich polytechnického rozvoje a zájmu o přírodní vědy.
Veškerý SW potřebný pro měření a tvorbu vzdálených experimentů bude účastníkům včetně metodiky používání a instalace poskytnut v rámci semináře (volně stažitelný balíček z internetu).
Obsah – témata:
1. Lokální měření experimentů
- pomocí otevřených modulárních měřicích systémů pro fyziku, chemii, biologii, elektrotechniku a elektroniku (ISES, PASCO, Arduino,…) v kombinaci se standardními laboratorními přístroji
Praktická realizace lokálních experimentů pomocí modulárních měřicích zařízení. Účastníci kurzu sestaví s použitím manuálu a příslušné metodiky experimenty, které budou provádět s použitím modulárních měřicích zařízení v učebně. Zároveň využijí takto sestavené experimenty pro vzdálené měření.
Tímto způsobem budou účastníci měřit např. voltampérové charakteristiky elektronických prvků, periodické děje, změny tlaku při chemických reakcích, pH nápojů, elektrickou vodivost kapalin, neutralizaci kyselin, endotermické a exotermické děje, teplotní změny při ředění kyselin a další.
Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

2. Vzdálená měření experimentů přes Internet
- pomocí otevřených modulárních měřicích systémů pro fyziku, chemii, biologii, elektrotechniku a elektroniku (ISES, PASCO, Arduino,...) v kombinaci se standardními laboratorními přístroji s měřícím rozhraním RS232C (USB), která jsou řízena přes internet standardním prohlížečem
Praktická realizace vzdálených experimentů. Účastníci kurzu budou, s pomocí volně šiřitelných balíčků softwarových stavebnic, vytvářet libovolné vzdálené ovládání či měření experimentu. Účastník neprogramuje, jde o jednoduché sestavování již připravených šablon do logické struktury dynamických www stránek, které jsou na straně experimentu (server). Vlastní experiment se spouští pomocí prohlížeče www stránek na straně účastníka (klient). Jde o vzdálené měření typu server – klient.
Pomocí SW stavebnic budou účastníci kurzu vytvářet s pomocí modulárních měřicích systémů vzdálené experimenty umožňující číselné i grafické časové zobrazení:
- jednoho analogového vstupního kanálu (např. potenciometr, teplotní senzor, světelný senzor, pH_metr senzor, konduktometr senzor…)
- řízení jednoho digitálního výstupního kanálu (např. relé)
- záznam jednoho analogového kanálu a export dat do CSV nebo HTML formátu
- přidáním web kamery budou řešit on-line přenos obrazu experimentu.

3. Metodika kombinace lokálních a vzdálených experimentů ve výuce 2 hodiny
Ukázka nového pojetí fyzikálního experimentu, který je zároveň klasický lokální experiment a zároveň vzdálený experiment. Modelové řešení, kdy učitel provádí ve třídě klasický počítačem podporovaný experiment, který žáci mohou sledovat, ale i ovládat prostřednictvím svých tabletů a mobilů jako vzdálený experiment.
Kód:14-D6-G41
Určeno:učitelům fyziky, chemie, biologie, IT, elektro předmětů na SŠ, 2. st. ZŠ
Lektor:PaedDr. Jiří Diviš
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal, 732 266 480, stejskal@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Doporučení pro účastníky - přineste si vlastní notebook s předinstalovaným SW pro Arduino
Termín konání:St 23.05.2018   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1