VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel

Seminář je zaměřen na pokročilé funkce vybraných aplikací kancelářského balíku Office (Word, Excel), které usnadní učitelům i vedení školy tvorbu pedagogické dokumentace a učebních materiálů. Vybrané funkce jednotlivých programů budou vysvětleny na konkrétních příkladech ze školní praxe.
Používání kancelářských programů se stalo již samozřejmostí, ale řada uživatelů s nimi pracuje jen na základní úrovni a nevyužívá pokročilé funkce. Pokročilými nejsou ani tak proto, že by bylo složité je používat, ale spíše proto, že ušetří čas strávený při tvorbě dokumentu, výrazně zlepší vzhled hotového dokumentu, a mohou dokonce zabránit problémům při konverzi dokumentu do formátu pdf, kdy se neprofesionálně zpracovaný dokument může „rozpadnout“.
Cílem vzdělávacího programu je seznámení pedagogů s pokročilými funkcemi vybraných aplikací kancelářského balíku Microsoft Office - Word, Excel. Pedagogové získají přehled o možnostech využití vybraných funkcí programů Word a Excel pro běžnou školní praxi.
Obsah – témata:
Microsoft Office Word 2017
- Styly. Výhody, které přináší jejich použití při formátování rozsáhlých textů – výroční zprávy, školního vzdělávacího programu, vnitřních směrnic apod. (jednotný vzhled, snadné změny struktury dokumentu – přehazování kapitol, generování obsahu).
- Tabulky. Klasická tabulka s převahou textu. Operace s tabulkou, řazení a výpočty – seznam žáků. Rozsáhlá tabulka – seznam žáků. Tabulka jako nástroj pro uspořádání strukturovaného textu – program sportovního kurzu. Skrytá tabulka (bez čar) – přihláška do výběrového semináře, předmětu, kurzu.
- Šablony. Rozdíl mezi šablonou dokumentu a dokumentem. Připravený (předtištěný) obsah a skryté nástroje – automatické texty. Správa šablon.
- Hromadná korespondence. Princip hromadné korespondence (data + výstupní sestava = sloučený dokument). Formulářový dopis – souhlas zákonného zástupce. Obálky pro rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám. E-mail – zadání seminární práce.

Microsoft Office Excel 2017
- Data. Zpracování tabulky s daty, řazení, filtrování, přeskupování, skrývání sloupců – seznam vyexportovaný ze systému online (Bakalář, Certis apod.).
- Výpočty. Obecné zásady pro výpočty. Konstrukce vzorce pomocí operátorů a funkcí v klasické tabulce. Funkce v tabulkách dat – úpravy seznamu ze systému online. Kontrola návazností (předchůdci a následníci).
- Nástroje pro analýzu. Podmíněné formátování. Automatická tabulka. Minigraf. Kontingenční tabulka.
- Tisk. Specifika tisku v tabulkovém editoru – tisk části listu, tisk rozsáhlých tabulek na více listů papíru. Záhlaví a zápatí.
Kód:14-D0-G51
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ.
Lektor:Ing. Michaela Seghmanová
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Čt 25.10.2018   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 08.11.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:Slaný - OA Slaný, Smetanovo náměstí 1200