VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Scratch do každé hodiny – od čtvrťáků po kvartány

Ústředním tématem vzdělávacího programu je využití nástroje Scratch, počínaje možnostmi instalace, přes uživatelské rozhraní a správu dat až po využití jeho multimediálních možností, sestavování scén, animací, prezentací a her. Nástroj Scratch lze díky jeho univerzálnosti a jednoduchosti využít v široké škále předmětů a výukových aktivit se žáky ve věku již od cca devíti let a umožňuje velmi jednoduchým způsobem dosáhnout překvapivě hodnotných výstupů.
Seminář se zaměřuje na praktické ukázky použití nástroje v předmětech zaměřených jazykově, esteticky, humanitně, přírodovědně, matematicky i informaticky. Ukázky jsou řazeny s respektováním časové a tematické provázanosti. Praktická aktivní činnost účastníků s programem v počítači spočívá v sestavení grafických schémat (časová osa, myšlenková mapa, slepá mapa), namlouvání dialogů ve scénách, kresbě vektorových i rastrových objektů, skládání rytmických a melodických sekvencí, orientaci v souřadném systému roviny a vizuálním sestavování programů. Scratch ve spolupráci s vhodnou robotickou stavebnicí představuje jednu z možností polytechnizace výuky.
Účastníkům pro didaktické zvládnutí této digitální technologie postačí základní uživatelské počítačové dovednosti a motivace pro činnostní skupinové i individuální aktivity s počítačovým vybavením.
V rámci programu je prostor pro sdílení zkušeností mezi pedagogy.
Obsah – témata:
Provoz aplikace
- uživatelské rozhraní, logika ovládání
- cloud / lokální instalace
- úložiště – cloudové / lokální, přenos dat, publikace, sdílení
Vestavěný grafický editor
- tvorba vektorové grafiky
- tvorba rastrové grafiky
- import obrázků
- animace grafiky
Vestavěný zvukový editor
- import zvukových souborů
- záznam zvuku mikrofonem
- editace zvukového záznamu
Matematika v estetice
- pohyb v soustavě souřadnic
- geometrické konstrukce
- použití čísel v hudbě (tempo, rytmus, noty)
Interaktivita v dialozích a schématech
- časová osa
- myšlenková mapa
- sestavení kvízu (uzavřené otázky, slepá mapa, bodové vyhodnocení)
- základní konstrukce pro komunikaci objektů scény a uživatele
Robotika v pracovních činnostech
- propojení s robotickou stavebnicí s čidly a motorem
- sestavení jednoduché konstrukce a její programové oživení
Zpětná vazba, souhrn
- diskuze
- příklady dobré praxe
- zdroje využitelné ve výuce

V průběhu programu se realizují tyto konkrétní činnosti:
- kresba a rozmístění dopravních značek
- puzzle
- příprava karaoke
- kartičky zvukového slovníčku
- sestavení scénky s dialogy postav
- znázornění základních útvarů v souřadném systému
- ozvučení notového záznamu
- časová osa
- myšlenková mapa
- tvorba automaticky vyhodnocovaného zeměpisného kvízu
- vizualizace slučování prvků
- složení robotického modelu z lega WeDo a sestavení jeho ovládacího programu
Kód:14-C4-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ a odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:Mgr. Zbyněk Hamerník
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal, 732 266 480, stejskal@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:St 15.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana