VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Mobilní dotyková zařízení – nástroj pro inovaci výuky

Vzdělávací program postihuje komplexním způsobem problematiku zavádění mobilních dotykových zařízení do výuky a do života školy. Cílem je předložit v ucelené (komplexní a nezávislé) podobě problematiku zavádění mobilních dotykových zařízení do výuky a do života školy, přiblížit potenciál mobilních dotykových zařízení, který tyto technologie ve vzdělávání nabízejí, včetně rizik a problematických oblastí, kterým je nutné čelit.
Vzdělávací obsah semináře je založen na již realizovaných pilotních projektech v ČR, pedagogickém výzkumu a dlouholetých zkušenostech autora v této oblasti.
Seminář je rozdělen do dvou částí, které se obsahově prolínají. První část se věnuje aktuálnímu stavu využívání digitálních technologií ve vzdělávání, moderní pedagogice a zkušenostem ze škol, druhá část metodice a didaktice využití mobilních dotykových zařízení v učení a vzdělávání.
V průběhu semináře bude využito množství videoukázek z prostředí českých a slovenských škol.
Zároveň si účastníci sami vyzkouší vybrané výukové aktivity, které lze realizovat na vlastních mobilních zařízeních účastníků.
Obsah – témata:
Mobilní dotyková zařízení v pedagogice – stav a dosavadní zkušenosti
- aktuální stav českých škol v zavádění ICT do výuky, statistiky MŠMT a ČŠI
- výhody a rizika využívání a zavádění mobilních zařízení
- pedagogické přínosy využívání tabletů, výsledky pedagogického výzkumu
- pilotní projekty zavádění tabletů do českých škol a jejich zkušenosti
- BYOD - žáci si nosí vlastní zařízení
- školní pravidla používání tabletů
Mobilní dotyková zařízení v didaktice – inovativní výukové aktivity
- spolupráce online jako jedna z dovedností pro 21. století
- příklady inovativních výukových aktivit a výukových projektů s tablety zprostředkované konkrétními videoukázkami z výuky či digitální stopou aktivních (čelních) učitelů
- příklady úspěšných projektů eTwinningu
- praktické vyzkoušení vybraných výukových aktivit s tabletem či chytrým mobilním telefonem
Kód:14-C0-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, VOŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků, ICT koordinátorů
Lektor:PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal, 732 266 480, stejskal@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Učebna 069 v přízemí, doporučený vchod z Preslovy ulice, OP nutný.
Můžete si vzít vlastní dotykové zařízení pro praktické aktivity.
Termín konání:St 06.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5