VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Konverzační kurz angličtiny 1

Konverzační kurz zaměřený na budování a rozvíjení komunikačních dovedností v anglickém jazyce.
Kurz je veden aktivní konverzační metodou a důraz je kladen na rozvoj komunikativní jazykové kompetence, na práci s texty a na praktická cvičení. Kurz bude zaměřen na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat.
Obsah – témata:
- Já, rodina a přátelé
- Má práce, naše škola, slovní zásoba pro komunikaci se žáky, plány do budoucnosti
- Počasí, ekologie a ochrana životního prostředí
- Sociální problémy, kriminalita
- Nakupování, druhy a značky obchodů, reklamace
- Restaurace, jídlo, komunikace v restauraci, společenská konverzace
- Volné téma - země lektora, školské systémy, projekty EU, historie
Kód:14-A3-A62
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1940 Kč
Délka:24 hod.
Poznámka:Kurz bude probíhat od března do června 2019. Výukovým dnem jsou STŘEDY vždy od 16:10 hod. do 17:40 hod.
Cena podle počtu účastníků:
3 050 Kč při 7 účastnících, 2 670 Kč při 8 – 10 účastnících, 1 940 Kč při 11 a více účastnících.
Termín zahájení:St 06.03.2019   16:10-17:40
Termín ukončení:19.06.2019 
Místo konání:Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana