VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Herní činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti a její ověřování na 1. st. ZŠ

Vzdělávací program zaměřený na podporu zavádění takových forem a metod výuky, které směřují k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků, k rozvoji individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.
Účastníci se v praktickém semináři seznámí s netradičními možnostmi využití literárních textů J. Donna, M. Waltariho, F. Nepila, H. Ch. Andersena, K. H. Borovského, B. Ferrera, J. Buriana a dalších autorů v hodinách slohu a literární výchovy na 1. stupni ZŠ.
Seminář seznamuje učitele s tzv. herními prvky – nejsou to hry s pevnými pravidly, ale činnosti, které si každý může upravit dle své invence. Účastníci semináře si budou sami na sobě ověřovat různé navrhované metody práce s textem a doplňkovými materiály, které se objevují v každé Živé abecedě, Slabikáři a dalších učebnicích prvního stupně ZŠ.
Seminář se zaměří i na možnosti ověřování čtenářské gramotnosti, konkrétně na tvorbu některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně (budou např. vytvářet úlohy na porozumění textu i jeho částí, nalezení informace v textu, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, využití jednoho textu v jiném textu, interpretace různých druhů textu, interdisciplinární vztahy apod.). Předmětem práce v semináři bude i praktická řízená tvorba úloh účastníky pod vedením lektora a analýza běžných konstrukčních vad úloh. Účastníci semináře získají výchozí metodický materiál a rovněž soubor připravených úloh, které budou moci podle vlastního uvážení využít při výuce.
Obsah – témata:
I. část – Herní činnosti v prvopočátečním čtení
- herní prvky (Na pána za skleněnou zdí, Mimozemšťan, Šamanský zpěv…)
- didaktické hry (Hra na operu, Sněhová koule I., Prší…)
- práce s plošnou loutkou a maňáskem, netradiční loutky
- genetická metoda čtení
- čtení s porozuměním
- veselé písničky
- říkadla
- netradiční učební pomůcky
II. část – Motivace a tvořivý přístup k literární výchově a slohu
- využití novin a časopisů
- využití přírodnin, starých věcí
- práce s fotografií
- didaktické hry (Kdopak to mluví, Haiku, Sněhová koule II., Vrba…)
- pohybové písničky
- říkadla
- netradiční učební pomůcky
III. část – Ověřování čtenářské gramotnosti – tvorba úloh
- základní zásady tvorby testových úloh
- rámcové seznámení s principy výstavby testů a testových úloh v rámci mezinárodních šetření čtenářské gramotnosti (PISA, PIRLS)
- analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků (práce s autentickými příklady úloh)
- specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím uměleckých textů (próza, poezie, drama, hraniční typy textů)
- specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím textů se sportovní tematikou, zvláštnosti vývoje úloh včetně možnosti kumulace úloh k jednomu textu (souvislé a nesouvislé texty a jejich vztah)
- využití čtenářských dovedností při práci s texty technického a přírodovědného charakteru (specifické rysy těchto textů a možnosti jejich využití k posilování vztahu žáků k technickému a přírodovědnému vzdělávání souvislé a nesouvislé texty)
- praktická řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností (pro každou dovednost samostatný blok) s využitím nespecifických textů
Kód:14-49-A21
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. František Brož, Mgr. Zdeněk Petržela
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Po 15.05.2017   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 18.05.2017   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5