VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Akademie pro batolata – dvouleté děti v MŠ

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů předškolního vzdělávání, které jim umožní úspěšně začleňovat dvouleté děti do mateřské školy a podporovat jejich osobnostně sociální rozvoj.
Účastníci se seznámí s vývojovými specifiky dvouletého dítěte (psychosomatický vývoj), prohloubí si znalosti a principy individuálního přístupu učitele MŠ k osobnosti dítěte, poznají metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti a uspokojování potřeb dvouletých dětí, postupy vytváření podnětného prostředí pro rozvoj herních dovedností, motivace dítěte k mluvení a rozvoj jazykových dovedností (práce s říkadly a krátkými příběhy ad.). Důraz bude kladen na rozvoj hudebních a pohybových aktivit dvouletých dětí.
Součástí programu bude i představení programu Akademie pro batolata, který se v propracovaných lekcích a s pomocí pracovních listů a pomůcek snaží o systémové začleňování dvouletých dětí do MŠ.
Obsah – témata:
I. blok – Vývojová specifika dvouletého dítěte 1
- podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v ČR
- charakteristika vývoje dítěte v období raného dětství (teoretické základy raného dětství- fyzického, sociálního, emocionálního, kognitivního a jazykového vývoje)
- stimulace motorických dovedností
- rozvoj hrubé a jemné motoriky v raném období
- teoretické základy a praktické ukázky vhodných aktivit
- podpora rozvoje poznávacích procesů - rozvoj řeči v období raného dětství
- metodická doporučení, ukázky her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí
- správný mluvní vzor, podpora sémantické složky řeči, rozvoj komunikace
- praktické ukázky pomůcek, metod a aktivit k rozvoji kognice a percepce u dvouletých dětí v MŠ
- inspiromat her k rozvoji kognice a percepce u dvouletých dětí
II. blok - Vývojová specifika dvouletého dítěte 2
- význam hry pro rozvoj dítěte v raném období, teoretické základy raného dětství
- učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro experimentaci
- osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti
- rozvoj sebeobsluhy v období raného dětství
- metodická doporučení, ukázky her a cvičení podporující rozvoj a nácvik sebeobsluhy a osamostatňování u dětí
- vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte
- praktické ukázky pomůcek, metod a aktivit k podpoře adaptace u dvouletých dětí v MŠ
III. blok - Program Akademie pro batolata jako možnost systémové práce při začleňování dvouletých dětí do MŠ
- prezentace programu Akademie pro batolata
- podrobný přehled jednotlivých lekcí, práce s metodickou příručkou k programu Akademie pro batolata
- scénář interaktivního setkávání s rodiči před přijetím k předškolnímu vzdělávání
- praktická metodická doporučení k lektorskému vedení programu pro učitelky MŠ
- práce se sadou pracovních listů k programu Akademie pro batolata
- seznam doporučených pomůcek
IV. blok – Metody a formy pro hudební a pohybové aktivity dvouletých dětí
- jak využít prvky muzikofiletiky při práci s dětmi od dvou let - hry na zklidnění a relaxaci – nácvik „uspávacího rituálu s brumlí“ a pohádky s prvky autogenního tréninku a dětských masáží, využití aromaterapie
- ukázky aktivit s bubnem pro rozvoj motoriky a rytmizace
- práce se sadou perkuse pro rozvoj orofaciálu (zaměření na oblast úst, obličejových svalů, polykání a řečový projev)
- hudebně-pohybové činnosti a aktivity s batolaty pro rozvoj prostorové orientace
- praktické ukázky použití jednoduchých hudebních nástrojů - např. brumle, djembe, šamanský buben, dešťová hůl, perkuse, Balaton, drumben, hand drum, koncovky, tibetské mísy a zvonky
- praktické ukázky využití hudebních aktivit k rozvoji emoční inteligence u dětí – hudební pohádka O Bimbovi, „zvuková masáž“, „zvuková sprcha“, „koncovkový dialog“
Kód:14-45-B51
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, včetně vedoucích pedagogických pracovníků MŠ
Lektor:Mgr. Alena Vlková
Organizační garant:Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk.cz
Cena:3500 Kč
Délka:24 hod.
Termín konání:St 17.10.2018   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 18.10.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Pá 19.10.2018   09:00-16:00 (3. díl)
Místo konání:VISK Benešov, Černoleská 1997