VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přístupy ke vzdělávání v současné škole – role učitele v současné škole

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj pedagogických kompetencí, které učitelům umožní reagovat na měnící se podmínky ve vzdělávání, posílí profesní dovednosti učitele pro aplikaci aktivizujících forem vyučování umožňující individualizaci výuky a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při zavádění společného vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.
Vzdělávací program obsahuje dva tematické bloky:
1. Přístupy ke vzdělávání v současné škole
Příprava učitelů na neustále se proměňující podmínky vzdělávání, zdůvodnění a vysvětlení potřeby změn ve vzdělávání a vybavení učitele základními znalostmi pro úspěšné zvládnutí individualizace výuky.
Obsah - témata:
- aktuální změny a problémy vzdělávání
- strategie vzdělávání v současné škole
- profesní kompetence učitele
- cesta od tradičního vyučování k efektivnímu učení
- pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem
2. Osobnostní předpoklady učitele – role učitele v současné škole
Účastníkům budou nabídnuty různé pohledy na autoritu a možnosti získání a udržení autority. Interaktivními metodami si účastníci vytvoří náhled na své osobnostní předpoklady a svůj vlastní postoj k žákům.
Obsah - témata:
- nové pohledy na výuku, soužití a spolupráci ve škole v souvislosti se změnami ve školství i ve společnosti
- jaký je současný žák a jak se mění role současného učitele
- sebereflexe učitele a mapování osobních možností
- jak rozvíjet svůj osobnostní a psychosociální profil
- jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy s žáky
Kód:14-40-G21
Určeno:pedagogickým pracovníkům základních škol
Lektor:Mgr. Bc. Miroslav Jiřička, PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod. (2x8)
Poznámka:Změna termínu 2. dílu - původní termín 5. 4. 2027, nový termín 11. 4. 2017.
Termín konání:St 22.03.2017   09:00-16:00
2. díl:Út 11.04.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5