VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zrušeno ! Výuka angličtiny ve skupinách

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář je zaměřen na problematiku metod a organizaci výuky jazyka ve skupinách, ať už se jedná o výuku jazyka ve skupinách ve třídě, kde děti mají různou pokročilost, nebo různé skupiny žáků z hlediska věku i úrovně dětí – například v mateřských školách nebo na školách málotřídního typu. Tyto postupy jsou maximálně vhodné i pro výuku tam, kde učitel pracuje intenzivně se skupinami dětí a vrací se po čase v rámci recyklace poznatků k dříve naučenému učivu s novým úkolem.
Na ukázkových materiálech se účastníci naučí projektovat hodinu pro práci ve skupinách, připravit aktivity tak, aby děti pracovaly na stejném tématu, ale každá skupina používala odlišné výukové prostředky a materiály. Kromě využití pro práci ve skupinách mohou tyto materiály sloužit k postupnému opakování učiva se zvyšováním náročnosti, a tím také k lepšímu upevnění poznatků a jazykových dovedností. Variabilní strategie umožní učiteli dokonale využít námět, důkladně procvičit nové učivo a připomenout dříve získané poznatky.
Obsah – témata:
I. část - Poslechové a mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu dětí
Aktivity zahrnující práci s textem, atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu a zpracovávání informací z textu, možnosti nenásilného procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkce anglického textu, zapamatování slovní zásoby i frází, smysluplná reprodukce textu i vytváření nových řečových struktur.
1. Poslechové aktivity:
- práce s textem – využití a zpracování instruktážního i informativního textu
- poslech příběhu a následné využití k rozvíjení jazykových dovedností
- práce s písní – možnosti využití poslechu písniček s různým zaměřením
- didaktické hry k rozvoji poslechových schopností
2. Mluvní aktivity:
- výslovnostní cvičení – techniky pro zvládnutí odlišných zvuků v angličtině
- metody moderního drilu – osvojování modelových vět, které pomáhají plynulému řečovému projevu
- dialogové hry – modelové i spontánní
II. část - Práce s textem a podpora čtecích návyků, procvičení psaní
Možnosti využití běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a dalším zpracováním umožnit dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo.
1. Čtecí techniky:
- předčtenářská gramotnost – jak děti seznamovat s textem ještě dříve, než se samy učí číst v cizím jazyce
- práce s abecedou, vnímání skupin hlásek, usnadňujících rychlé a efektivní zpracovaní textu
- čtenářské techniky, umožňující zpracovávání informací z textu (porozumění a zapamatování – „Vím, o čem čtu“)
2. Procvičení psaní:
- jak zvládat odlišnost psané podoby od mluvené
- psaní na úrovni slov, vět
- psaní na úrovni volného textu
- hodnocení psaného projevu
Kód:14-37-B21
Určeno:učitelům angličtiny na 1. st. ZŠ
Lektor:Mgr. Sylvie Doláková
Organizační garant:PhDr. Lubomír Zábranský, 734 571 155, zabransky@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Út 09.05.2017   09:00-16:00
2. díl:Po 22.05.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Benešov, Černoleská 1997