VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ

  • Tato akce byla zrušena!
Praktický seminář s dílnou je zaměřen na propojení matematické a finanční gramotnosti, na využití mezipředmětových vztahů a na obohacení výuky prostřednictvím interaktivní výuky finanční matematiky.
V první části se účastníci postupně a za využití názorných příkladů ze školské praxe seznámí s cílem, organizací a metodami vzdělávání vhodnými pro výuku finanční matematiky na 1. stupni ZŠ. Druhá část semináře je připravena jako praktická interaktivní dílna, ve které si účastníci formou samostatné práce ve skupinách přímo vyzkouší a procvičí řadu úloh a aktivit finanční matematiky do výuky.
Obsah – témata:
I. část – Matematická a finanční gramotnost, finanční matematika
- potřeba vzdělávání v oblasti financí
- rozsah a obsah učiva finanční matematiky jako nedílné součásti finanční a matematické gramotnosti
- specifika cílové skupiny žáků 1. stupně ve výuce finanční matematiky
- cíl výuky v oblasti financí na 1. stupni ZŠ
- rozsah a obsah učiva finanční matematiky na 1. stupni ZŠ
- základní dokumenty pro oblast finanční gramotnosti
- organizace výuky finanční gramotnosti na ZŠ
- způsob výuky finanční matematiky na 1. stupni ZŠ
- koncepce výuky na 1. stupni ZŠ
- obecné pedagogické zásady, vyučovací metody na 1. stupni ZŠ
- interaktivní formy výuky na 1. stupni ZŠ – hry, soutěže
- náměty pro výuku finanční matematiky na 1. stupni ZŠ – základní přehled
- ukázka a využití metodických materiálů pro výuku v elektronické formě
- ukázka a využití metodických materiálů pro výuku v tištěné formě
II. část – Praktická dílna - náměty pro výuku finanční matematiky
- transformace příkladů z reálného finančního světa do didaktického procesu
- podrobné seznámení s konkrétními výukovými aktivitami a metodickými postupy využitelnými ve výuce
- skupinová práce účastníků – řešení a metodický nácvik jednotlivých aktivit v členění na okruhy:
- peníze
- hotovostní a bezhotovostní peníze
- hotovostní a bezhotovostní placení
- cena
- reklama
- rozpočet
- domácí finance
- práva spotřebitelů
- pojištění
- finanční plánování
- význam emocionální složky osobnosti při rozhodování v oblasti financí
- shrnutí, diskuse, příklady dobré praxe
Kód:14-33-K21
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ
Lektor:PaedDr. Zdeňka Konupková
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Účastníci obdrží materiály pro výuku (učebnici a pracovní sešit k finanční gramotnosti) v elektronické podobě.
Termín konání:Čt 06.04.2017   09:00-16:00 (1. díl)
St 26.04.2017   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:Kolín, ZŠ, Lipanská 420, Kolín III.