VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Konverzační kurz anglického jazyka (úroveň A2 – B1)

Konverzační kurz zaměřený na budování a rozvíjení komunikačních dovedností v anglickém jazyce.
Kurz je veden aktivní konverzační metodou a důraz je kladen na rozvoj komunikativní jazykové kompetence, na práci s texty a na praktická cvičení. Kurz bude zaměřen na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat.
Obsah – témata:
- Já, rodina a přátelé
- Dům a byt
- Můj denní program, hobby
- Má práce, naše škola, slovní zásoba pro komunikaci se žáky, plány do budoucnosti
- Počasí, ekologie a ochrana životního prostředí
- Sociální problémy, kriminalita
- Nakupování, druhy a značky obchodů, reklamace
- Restaurace, jídlo, komunikace v restauraci, společenská konverzace
- Volné téma - země lektora, školské systémy, projekty EU, historie
Kód:14-30-M21
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, jejichž jazyková úroveň odpovídá úrovni A2 - B1
Lektor:Mgr. Michaela Vacková
Organizační garant:
Cena:max. 4300 Kč
Délka:32 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
4 300 Kč při 7 účastnících, 3 700 Kč při 8 – 10 účastnících, 2 700 Kč při 11 a více účastnících.
Termín zahájení:Út 12.09.2017   14:30-16:00
Termín ukončení:09.01.2018 14:30-16:00
Místo konání:Mělník, ZŠ, J. Seiferta 148