VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program - kurz je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů předškolního vzdělávání, které jim umožní úspěšné pedagogicky pracovat s dvouletými dětmi a začlenit je do kolektivu dětí mateřské školy.
Ve výukových blocích programu se účastnící seznámí jak s teoretickými poznatky k problematice dvouletých dětí z hlediska jejich fyzického, psychosomatického a psychologického vývoje, tak i s metodami a formami pedagogické práce s těmito dětmi s ohledem na věkové zvláštnosti. Účastníci poznají postupy a procesy vedoucí k uspokojování potřeb dvouletých dětí, k vytváření podnětného prostředí pro rozvoj herních dovedností, motivace dítěte k mluvení a rozvoj jazykových dovedností.
Obsah - témata:
- vzdělávací systémy raného vzdělávání ve vybraných zemích
- přehled vzdělávacích systémů raného vzdělávání v ČR a ve vybraných zemích - zkušenosti z praxe
- podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v ČR včetně právní úpravy
- zapojení rodiny do raného vzdělávání v mateřské škole
- charakteristiky vývoje dítěte batolecího věku – vývoj fyzický, sociální, emocionální, kognitivní a jazykový
- specifika psychického vývoje a ontogeneze dětí v období batolecího věku
- stimulace motorických dovedností dvouletých dětí
- podpora rozvoje poznávacích procesů dvouletých dětí
- správný mluvní vzor, podpora sémantické složky řeči, rozvoj komunikace dvouletých dětí
- rozvoj hrubé a jemné motoriky v raném období - teoretické základy a praktické ukázky vhodných aktivit
- rozvoj řeči v období raného dětství- metodická doporučení, ukázky her a cvičení podporujících přirozený rozvoj řeči u dětí
- praktické ukázky pomůcek, metod a aktivit k rozvoji kognice a percepce u dvouletých dětí v MŠ
- konkrétní ukázky a doporučení pro motivaci, podporu a rozvoj jednotlivých oblastí psychomotorického vývoje
- učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro experimentaci
- osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti
- vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte
- hra v raném období a její důležitost v rozvoji dítěte - teoretické základy a praktické ukázky vhodných aktivit
- rozvoj sebeobsluhy v období raného dětství - metodická doporučení, ukázky her a cvičení podporující rozvoj a nácvik sebeobsluhy a osamostatňování dětí, jak komunikovat s rodiči a navázat spolupráci a získat jejich podporu
- praktické ukázky pomůcek, metod a aktivit k podpoře adaptace dvouletých dětí v MŠ
- jak využít prvky muzikofiletiky při práci s dětmi batolecího věku - hry na zklidnění
- praktické ukázky použití jednoduchých hudebních nástrojů a hlasových technik (např. brumle, šamanský buben, zvonky)
- praktické ukázky hudebně-pohybových činností k rozvoji emoční inteligence u dětí
Kód:14-24-G22
Určeno:pedagogickým pracovníkům mateřských škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků MŠ.
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:7250 Kč
Délka:24 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bude realizován jako výjezdový - dvakrát sobota - neděle.
V ceně je zahrnuto ubytování po oba víkendy, stravování po dobu konání akce (každý víkend oběd a večeře v sobotu, snídaně a oběd v neděli) včetně coffee breaků, metodické materiály.
V ceně není zahrnuta doprava - účastníci si dopravu zajišťují sami.
Ubytování vždy v sobotu od 9.00, vlastní vzdělávací program začíná v 10.00 hod.
Termín konání:So 14.10.2017   09:00-18:30 (1. díl)
Ne 15.10.2017   09:00-12:30 (2. díl)
So 21.10.2017   09:00-18:30 (3. díl)
Ne 22.10.2017   09:00-12:30 (4. díl)
Místo konání:Hotel resort JESENICE, Jesenice u Rakovníka