VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZMĚNA TERMÍNU 1. DÍLU! Možnosti pedagogické intervence v práci učitelky MŠ

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program je zaměřen na problematiku pedagogické diagnostiky dítěte předškolního věku a na práci pedagoga předškolního vzdělávání v oblasti podpory a rozvoje vzdělanostního potenciálu dítěte při jeho osobnostním rozvoji a při přípravě na soustavné vzdělávání – povinnou školní docházku.
První část praktického seminář se zabývá pedagogickou diagnostikou dítěte předškolního věku, především procesem, kdy se učitelé MŠ snaží o zformulování „zvláštností“ v chování dítěte a připravují se z tohoto pohledu na komunikaci s rodiči dítěte a odborným poradenským pracovištěm. Druhá část se soustřeďuje na praktické postupy, kterými mohou učitelé na základě zvládnuté diagnostiky pozitivně ovlivnit pomalejší i akcelerované složky vzdělanostního potenciálu dítěte.
Obsah – témata:
I. část – Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání
- různé typy nestandardního vývoje či nestandardních projevů dítěte
- kolektiv třídy a dítě s nestandardními projevy chování
- charakteristika pedagogické diagnostiky pro potřeby učitelky MŠ
- diagnostika normativní, kriteriální, individualizovaná, diferenciální - metody a nástroje, možnosti využití
- analýza pedagogické dokumentace
- spolupráce s dalšími subjekty v zájmu zajištění objektivity
- východiska pro zajištění pedagogické podpory před případnou spoluprací s odborným poradenským pracovištěm
II. část – Pedagogická podpora a intervence v předškolním vzdělávání
- výchovná a vzdělávací práce v dětském kolektivu, individuální práce na základě vyhodnocení aktuální situace
- vlastní plánování na základě vyhodnocení potřeb
- nerovnoměrný vývoj – některé složky vysoko nad běžným standardem, v jiné oblasti nezralé
- problémy v sociální oblasti – vztahy, v oblasti osobního vývoje, resp. v oblasti sociálních dovedností
- problémy se zvýšenou únavnosti CNS a koncentrací pozornosti
- složka akcelerovaná a složka pomalejší – charakteristika, příklady
- možné důsledky nerovnoměrného vývoje pro vstup do vzdělávání
- pedagogické nástroje pro korekci vyrovnávání oblastí vývoje (podpora slabších složek, současný přiměřený rozvoj složek akcelerovaných)
- rozvoj návyků vhodných pro vstup do soustavného vzdělávání
- optimální výchovně vzdělávací strategie v předškolním věku
- spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči
- sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů
- rozbor příkladů z praxe, diskuze
Kód:14-23-K21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Světlana Drábová
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:POZOR!!! První díl semináře byl přesunut z původního termínu 24.05.2017 na termín 25.05.2017! Termín druhého dílu to je 07.06.2017 zůstává nezměněn! Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Čt 25.05.2017   08:30-15:30 (1. díl)
St 07.06.2017   08:30-15:30 (2. díl)
Místo konání:Kolín, ZŠ, Lipanská 420, Kolín III.