VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Osobnostně sociální rozvoj - pro vedoucí pedagogické pracovníky mateřských škol

  • Tato akce byla zrušena!
Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj vedoucích pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb vedení pedagogického sboru a pedagogické činnosti v mateřské škole. Jeden z bloků kurzu bude věnován prevenci stresu a syndromu vyhoření vedoucího pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání.
Obsah – témata:
I. blok – Kreativní pracovní dílna - Ukaž, co umíš: 4 a 1 technika na stávku
Tvořivá dílna jako východisko kurzu osobnostně sociálního rozvoje je vedena zážitkovou formou a je zaměřena na nácvik kreativních pracovních a výtvarných aktivit, které umožňují podporovat spolupráci a rozvíjet komunikační schopnosti, ve svém průběhu vytvářejí situace, v nichž je třeba řešit problém, a v rámci závěrečné reflexe vytvářejí prostor pro prezentaci vlastních postupů a výsledků práce.
Vyrobenou pomůcku spolu se základním metodickým materiálem – fotodokumentací a popisem jednotlivých postupů – si účastníci programu odnesou do svých MŠ k dalšímu pedagogickému využití.
II. blok – Osobnostně sociální rozvoj vedoucího pracovníka v současném předškolním vzdělávání
Aktuální otázky řízení mateřské školy:
- protipředsudkové vzdělávání - práce s kolektivem dětí v podmínkách společného vzdělávání, příprava dětského kolektivu na novou situaci, práce s klimatem ve třídě, podpora pozitivních vztahů
- motivace pedagogů pro spolupráci
- niterný leadership - rozvoj vlastní osobnosti, osobnostně zralý pedagog dokáže vychovávat děti v duchu osobnostní a sociální výchovy
- spolupráce škola – rodič - učitel
Metodická role vedoucího pracovníka:
- metodické vedení učitelek MŠ k implementaci metod a forem práce osobnostní a sociální výchovy s ohledem na složení a věk cílové skupiny dětí v MŠ
- podpora pedagogického procesu z pohledu vývojových fází dítěte
- osobnost – jedinec – sebepojetí, osvojování hodnot, sebepoznání, sebereflexe
- potřeby dětí z hlediska osobnostního rozvoje dítěte – uspokojování těchto potřeb pedagogem: potřeba místa, bezpečí, podnětů, péče, podpory a opory
- význam hry a vytváření intenzívní sociální vazby
- sebepojetí jedince – tři základní aspekty – kognitivní, emocionální, konativní (motivační)
III. blok - Stres a syndrom vyhoření v práci vedoucího pracovníka předškolního vzdělávání
- podstata stresu, frustrace, deprivace pedagogického pracovníka
- stres – příčiny, typické reakce a důsledky ve školním prostředí
- druhy stresu z hlediska profesní pedagogické zátěže
- význam nevědomých obranných mechanismů na vzniku stresu – vědomý náhled jako nástroj prevence v pedagogické praxi
- specifické stresové faktory práce na pozici vedoucího pedagogického pracovníka v mateřské škole a syndrom vyhoření – hledání zdrojů a možnost jejich eliminace
- zvládání stresu – změny na straně prostředí a změny na straně zdrojů sil a možností obrany, vnější a vnitřní rezervy, hledání možnosti změny, pomoc z vnějšku
nástroje ke zvládání stresu v pedagogické praxi – sebepoznání, relaxace, cvičení, asertivní dovednosti
Kód:14-22-G22
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, akad. mal. Alina Jašková
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:5500 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:V ceně je zahrnuto kurzovné, materiál pro pracovní dílnu, pomůcka pro MŠ (účastníci si odvezou), stravování po celou dobu trvání kurzu, ubytování – vzhledem k charakteru a harmonogramu programu má kurz pobytový charakter a ubytování je jeho povinnou součástí.
Dopravu do/z místa konání si účastníci zajišťují sami.
Termín zahájení:Čt 22.06.2017   14:00-19:00
Termín ukončení:24.06.2017 08:30-14:00
Místo konání:Benešov, místo bude upřesněno