VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Efektivní učení žáka se speciálními potřebami

  • Tato akce byla zrušena!
V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zaměřené zejména na vzdělávací potřeby žáků se speciálními potřebami. Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektorka zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti, které vedou u žáků se speciálními potřebami k rozvoji pozornosti, vnímání, k rozvoji pravolevé orientace i ke čtení s porozuměním.
Témata:
– O kom hovoříme? (podmínky vzdělávání stanovené RVP)
- Didaktické zásady a efektivní učení
- Rozvoj paměti
- Bloomova taxonomie
- Žáci se sociálním znevýhodněním – metody a formy práce
- Žáci se SPUCH, LMP – metody a formy práce

Účastníkům semináře jsou v průběhu semináře nabídnuty ukázky s vlastním prožitkem metod a forem aktivizujících metod práce, účastníci získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat a zaujmout. Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků.
Kód:14-05-B21
Určeno:kolektivu pedagogických pracovníků ZŠ Sázava
Lektor:Mgr. Dana Svobodová
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:12000 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Po 25.09.2017   09:00-16:00
Místo konání:ZŠ a MŠ Sázava