VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Programy DVPP zaměřené na inkluzi pro pedagogické sbory ZŠ, SŠ - šablony (8 hod.)

Níže uvádíme nabídku seminářů vhodných pro realizaci na zakázku pro celé pedagogické sbory škol, které lze dle zaměření využít pro šablonu II/2.8 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi, případně pro šablonu III/2.12 - Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hod.

Nabídka bude průběžně rozšiřována a doplňována aktuálními vzdělávacími programy, které jsme připraveni přizpůsobit konkrétním požadavkům škol.

Semináře mohou být po dohodě realizovány na kterékoliv škole ve Středočeském kraji.
SEMINÁŘE NA ZAKÁZKU SE NEPŘIHLAŠUJÍ ON-LINE. Pro domluvu o realizaci vybraného semináře kontaktujte kteréhokoliv z metodiků VISK na vzdělávacích střediscích – viz Kontakty na www.visk.cz.

Přehled programů DVPP pro pedagogické sbory v rozsahu 8 hod.:

1. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
2. Asistent pedagoga a podpora dětí s poruchou autistického spektra v MŠ a na 1. st. ZŠ
3. Podpora efektivního pedagogického přístupu k žákům
4. Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory
5. Asistent pedagoga, emoční inteligence znevýhodněných žáků v MŠ a na 1. stupni ZŠ
6. Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ
7. Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ
8. Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga
9. Asertivní komunikace pro pedagogy
10. Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem
11. PAS a alternativní komunikace s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi
12. Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování
13. Zvládání agrese žáků ve školním prostředí
14. Pedagogický sbor ve vypjatých komunikačních situacích
15. Žák s tělesným postižením v běžné škole
16. Žák se zrakovým postižením v běžné škole
17. Žák se sluchovým postižením v běžné škole
18. Žák s mentálním postižením v běžné škole
19. Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole
20. Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor
21. Bezpečné klima třídy interaktivně
22. Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na základní škole (v akreditačním řízení)
23. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami - naplňování podpůrných opatření ve škole (v akreditačním řízení)
Kód:14-02-G21
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ (celým pedagogickým sborům).
Lektor:lektoři VISK
Organizační garant:
Cena:10500-16000* Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:* Akce na objednávku pro školu, paušální platba 10500 - 16000 Kč (konečná smluvní cena se odvíjí od počtu účastníků semináře). Při spojení více škol poměrná částka z ceny.
8 hod. – 10500/ do 15 úč., 12000/16-25 úč., 14500/26-35 úč., 16000/nad 35 úč.

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích VISK, s nimi je také možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.
Termín konání:Na objednávku
Místo konání:V místě objednavatele.