VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Řemesla ve škole / Mozaika ze skla

Praktický seminář zaměřený na lidové tradice a význam lidové kultury.
Účastníci se seznámí s tím, jak propojit jednotlivá lidová řemesla s výukou různých předmětů, jak dětem předat informace o nich hravou formou a pomocí prožitku. Praktická část představí bloky jednotlivých řemesel formou ukázky výukového programu, který lze připravit ve školních podmínkách a přizpůsobit věku dětí. Učitelé budou seznámeni s historií řemesla, poznají pomůcky a nástroje, které řemeslník ke své práci potřeboval, a prakticky si vše vyzkouší v podobě jednoduchého výrobku.
Cílem vzdělávacího programu je seznámení pedagogických pracovníků s metodickými postupy, jak učit lidová řemesla netradičně, jak poukázat i na jejich regionální vazbu, jak nacházet souvislosti mezi původní a současnou výrobou, jak probouzet v dětech úctu k lidské práci a ke starší generaci, jak se učit rozvíjet zručnost praktickou výukou a umožnit žákům prožitek radosti z tvůrčích schopností.
Lektorka představí projekty z vlastní několikaleté dílny a předá zajímavé zkušenosti z praxe, důraz bude kladen na projektové vyučování.
Obsah - témata:
- mozaika ze skla, případně i z jiných materiálů ( práce se sklem, řezání, lámání, lepení a spárování).
Kód:12-04-A82
Určeno:učitelům praktických činností a výtvarné výchovy na ZŠ.
Lektor:Jitka Rosická
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:900 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Pomůcky s sebou: kladivo, starý ručník nebo utěrka, špachtle, kelímek na rozdělání spárovací hmoty, nůžky.
Termín konání:Po 26.10.2015   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5