VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Práce s přírodním materiálem ve školách - Čarodějnice

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář zaměřený na metodiku osvojení základních pracovních dovedností a návyků u dětí, zacházení s jednoduchými nástroji a pomůckami, na získání vědomostí o různých přírodních materiálech a jejich rozdělení, sběru a úpravě. Budou představeny i ukázky prací dětí, rozdělené podle věku a zručnosti.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy s původními řemeslnými technikami a možnostmi jejich využití při naplňování ŠVP. Účastníci si prakticky vyzkouší různé techniky, získají informace o přírodních materiálech, nástrojích, pracovních postupech, seznámí se s principy dodržování základních pravidel hygieny a se zásadami bezpečnosti práce při využití těchto materiálů a technik pro výuku žáků.
Obsah - témata:
- sláma
- kukuřičné šustí
- proutí
- orobinec
- dřevo
- korek a další materiály
Kód:12-03-H21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času
Lektor:Jitka Rosická
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:St 19.04.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51