VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Medvídkova zdravá strava / Jak vést děti ke zdravému životnímu stylu

Cílem semináře je seznámit pedagogy s možnostmi, jak vést své žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí a k vytváření zdravých životních návyků a postojů. Obsah semináře vychází ze vzdělávací oblasti RVP pro PV Dítě a jeho tělo a vzdělávacího oboru RVP pro ZŠ Člověk a jeho svět.
V průběhu semináře účastníci získají přehled o metodických postupech, kterými v rámci daných vzdělávacích oblastí mohou směřovat děti a žáky k utváření a rozvíjení potřebných klíčových kompetencí. Účastníci semináře si uvědomí, jak je důležité vést děti a žáky ke zdravým stravovacím návykům, naučí se vysvětlit žákům, co je to zdravá výživa a zdravý životní styl, jak pečovat o své zdraví, jak se chovat v době nemoci, proč je důležité dodržovat pitný režim.
V praktické části semináře si vyzkouší aktivity, které jsou vhodné pro použití ve výuce u dětí předškolního věku a dětí mladšího školního věku (1. a 2. roč. ZŠ). Aktivity jsou zaměřené na seznamování dětí a žáků s druhy potravin, s jejich vhodným či nevhodným použitím a zařazením, s rozlišováním zdravých a nezdravých jídel a s jejich přínosem pro organismus, s určováním správného množství jídla, s dovedností sestavit si jídelníček.
Kód:11-16-A41
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času.
Lektor:Dominika Marková
Organizační garant:
Cena:750 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Po 14.10.2013   09:00
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov