VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Dekolonizace Britské Indie a Afriky, dějiny Číny ve 20. století

Seminář zaměřený na systematické uspořádání poznatků o dekolonizaci Britské Indie, vybraných zemí Asie a Afriky a o dějinách Číny ve 20. století. Zdůrazňuje aktuální stav historického poznání a potřeby pedagogické praxe v oblasti společenskovědních předmětů.
Účastníci se seznámí s potřebnými informacemi pro výuku dějepisu a dalších společenskovědních předmětů, a to jak formou výkladu, tak i pomocí připravených pracovních listů a multimediální výukové prezentace, obsahující přehledně řazené a aktuální audiovizuální dokumenty vztahující se k danému tématu. Prezentace bude poskytnuta v elektronické podobě a může pedagogům sloužit jako didaktická pomůcka při vlastní pedagogické práci.
Obsah semináře přirozeným způsobem propojuje informace napříč předměty jako je dějepis, politologie, ekonomie, zeměpis a učitelům významně pomůže k poznatkovému i didaktickému zvládnutí některých výstupů rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání (Člověk a společnost » Dějepis » Rozdělený a integrující se svět/Moderní doba II. – Soudobé dějiny).
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti učitelů ze světových dějin daného období o aktuální poznatky využitelné ve výuce a seznámit je s autorskými didaktickými pomůckami - multimediální výukovou prezentací s aktuálními audiovizuálními dokumenty k danému tématu a pracovními listy pro žáky – a možnostmi jejich využití ve výuce.
Obsah – témata:
- britská východoindická společnost a postupné podmanění indického subkontinentu, analýza období Britského rádže – klady a zápory
- formace národněosvobozeneckých sil, vznik Indické republiky a islámské republiky Pákistán a jejich vzájemné spory a ozbrojené konflikty, které z nich povstaly
- vývoj ve vybraných zemích Afriky v průběhu dekolonizace až po současnost: Egypt, Alžír, Uganda, Libye, Rwanda, Republika Kongo/(Leopoldville) Zair/Demokratická republika Kongo, Libérie, Somálsko, Súdán, Jihoafrická republika
- Čína ve 20. století: Čína polokolonií imperiálních mocností, Čína republikou, éra militaristů, Kuomintang a Čankajšek, občanská válka s komunisty, Čína pod japonskou okupací
- vítězství komunistů v občanské válce, Mao Ce-tungova éra, velký skok vpřed, kulturní revoluce
- vývoj zahraniční politiky Čínské lidové republiky
- reformy Teng Siao-pchinga a zapojení ČLR do globálního systému
Kód:08-22-S31
Určeno:učitelům dějepisu a dalších společenskovědních předmětů na ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Jan Dušek
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Pokud budou mít účastníci zájem o nahrání výukové multimediální prezentace, přinesou si vlastní USB disky s volnou kapacitou alespoň 2 GB.
Termín konání:Po 08.01.2018   09:00-14:00
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456