VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Muzejní pedagogika – výuka v muzeu

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program se zaměřuje na muzejní pedagogiku, tedy na vyučování přímo v prostředí muzea pod vedením muzejních pedagogů, a informuje o škále a možnostech tohoto způsobu výuky s důrazem na praktickou ukázku využití programů pro výuku ve školách.
Program je připraven a bude realizován ve spolupráci se třemi vybranými středočeskými muzei, vlastní realizace bude zajištěna přímo v expozici jednoho z nich - tentokrát v GASK Kutná Hora, další dvě zúčastněná muzea představí své výukové programy zprostředkovaně.
Obsah – témata:

I. GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, KUTNÁ HORA: Moře-moře-moře, Geometrie z galerie, Figura jinak
Tato část semináře proběhne přímo v expozici GASK, účastníci si aktuální programy pod vedením lektorky sami prakticky vyzkouší. Programy lze modifikovat a využít pro různé věkové skupiny žáků od prvního ročníku základního vzdělávání až po střední školy:
MOŘE-MOŘE-MOŘE:
Ať je za okny jakékoli počasí, díky umění se můžeme kdykoli vydat k moři. V GASK se můžete na moře podívat díky Karlu Černému, Toyen a Olze Karlíkové. Program Moře-moře-moře představuje tři různé malířské přístupy ke stejnému námětu. Společná myšlenková mapa nás připraví na citlivé vnímání třech vybraných obrazů. Povídání o obrazech si oživíme drobnými dramatickými etudami, abychom se pak v závěru věnovali vlastnímu výtvarnému pojetí moře.
Klíčová slova: exprese, surrealismus, artificialismus, příroda, země, námět, výtvarné prostředky, zvuk, báseň / Umělci: Karel Černý, Toyen, Olga Karlíková
GEOMETRIE Z GALERIE:
Geometrické tvary, linie nebo také optické reliéfy – nečeká nás hodina matematiky, ale geometrické abstrakce, se kterou se žáci seznámí prostřednictvím děl Zdeňka Sýkory, Jiřího Hilmara, Jana Kubíčka a Stanislava Diviše. Ve vlastní tvorbě si vyzkoušíme kombinaci předem daných systémů a náhody a procvičíme svou představivost a schopnost společně rozvíjet geometrickou kompozici. V tomto programu nesmí chybět ani naše pověstné Vizuální herny, díky nimž na geometrickou abstrakci už nikdy nezapomenete.
Klíčová slova: geometrická abstrakce, optický reliéf, kompozice / Umělci: Zdeněk Sýkora, Jiří Hilmar, Stanislav Diviš, Jan Kubíček
FIGURA JINAK:
Pojďme se vydat na objevnou cestu naší stálou expozicí a zaměřit se na figury z obrazů. Jak vypadají? Jak se tváří? A proč? Společně si představíme šest rozdílných přístupů k zobrazení člověka na pozadí dobových souvislostí a osobnosti jejich tvůrců. Na závěr se sami proměníme v umělce a vyzkoušíme si pojmout svou vlastní figuru tak trochu jinak.
Klíčová slova: figura, člověk, kubismus, nová figurace, česká groteska, akce / Umělci: Josef Čapek, Jiří Sopko, Otakar Slavík, Květa a Jitka Válovy, Rudolf Němec

Další programy muzejní pedagogiky poté představí přímo na semináři v GASKu jednotliví muzejní pedagogové uvedených expozic.

II. PODBRDSKÉ MUZEUM, ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM: Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Program nastiňuje žákům život konkrétní osoby na malém městě v období klasicismu. Jeho součástí je projekce dětského motivačního animovaného filmu, jenž získal za rok své existence mnohá ocenění. Program je založen na komparaci, rozvíjí pozorovací schopnost žáků a vede je k vlastnímu uvažování. Specifikace edukačního programu pro jednotlivé věkové skupiny žáků:
- modifikace programu pro 1. st. ZŠ - program seznamuje žáky s příhodami z Rybova dětství, školními léty a s jeho vlastním profesním přístupem k dětem a žákům, porovnání výjevů z Rybova života s vlastními zkušenostmi rozvíjí pozorovací schopnosti dětí a vede je k vlastnímu uvažování
- modifikace programu pro 2. st. ZŠ - žáci získají díky konkrétnímu životnímu příběhu slavného člověka představu o životě v klasicismu, porovnání jeho života a zkušeností s naším životem v současnosti, porovnávání dobových dokumentů (mapy, veduty) se současným stavem konkrétního území
- modifikace programu pro střední školy - žáci získají díky konkrétnímu životnímu příběhu slavné osobnosti představu o životě v klasicismu, program prohloubí jejich znalosti z historie, kulturních dějin a dějin umění

III. MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA, MLADÁ BOLESLAV: Malý muzejník a Muzejní přijímačky
Žáci během obou programů plní ve skupinkách nejrůznější badatelské úkoly, pracují s badatelskými listy a „Hradními hledačkami“, s autentickými exponáty i didaktickými a technickými pomůckami. Vše se odehrává ve stálé expozici muzea a především pak v interaktivní muzejní herně – v tzv. Muzeionu.
- Malý muzejník - program pro 2. st. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (doporučeno pro 5. a 6. roč.), propojení muzejní práce a bádání s vlastními zkušenostmi a prožitky, orientace ve stručné historii i v současných trendech regionálního muzea:
- Muzejní přijímačky - program pro 2. st. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (doporučeno pro 7. - 9. roč.), základní seznámení s odbornými muzejními profesemi na základě drobných restaurátorských aktivit a kurátorských badatelských úkolů, pochopení smyslu sbírání a uchovávání hodnot pro naše potomky
Kód:08-21-G21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům dějepisu a dalších společenskovědních předmětů ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Karin Militká, Mgr. Petra Peštová, Mgr. Alice Karbanová
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Út 25.04.2017   09:00-14:00
Místo konání:GASK-Galerie Středočeského kraje Kutná Hora, Jezuitská 51-53