VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Antické Řecko a Řím

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář zaměřený na systematické uspořádání poznatků o době antického Řecka a Říma. Zdůrazňuje aktuální stav historického poznání a potřeby pedagogické praxe v oblasti společenskovědních předmětů.
Účastníci se seznámí s potřebnými informacemi pro výuku dějepisu a dalších společenskovědních předmětů, a to jak formou výkladu, tak i pomocí připravených pracovních listů a multimediální výukové prezentace, obsahující přehledně řazené a aktuální audiovizuální dokumenty vztahující se k danému tématu. Prezentace bude poskytnuta v elektronické podobě a může pedagogům sloužit jako didaktická pomůcka při vlastní pedagogické práci.
Obsah semináře přirozeným způsobem propojuje informace napříč předměty jako je dějepis, politologie, ekonomie, zeměpis a učitelům významně pomůže k poznatkovému i didaktickému zvládnutí některých výstupů rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání (Člověk a společnost » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury/Starověk).
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti učitelů ze světových dějin daného období o aktuální poznatky využitelné ve výuce a seznámit je s autorskými didaktickými pomůckami - multimediální výukovou prezentací s aktuálními audiovizuálními dokumenty k danému tématu a pracovními listy pro žáky – a možnostmi jejich využití ve výuce.
Obsah – témata:
- počátky evropské civilizace: Kréta (první a druhé paláce), mykénské období, archaické období, velká řecká kolonizace, poleis, formy vlády
- klasické období: řecko-perské války, peloponéská válka, výboje Alexandra Makedonského, helénismus
- náboženství, kultura a umění, sport, historiografie, filozofie a přírodní vědy antického Řecka
- Etruskové a Řím v době královské, vznik, struktura a instituce republiky, dobytí Apeninského poloostrova, punské války
- krize republiky, vzpoury otroků, občanské války, triumviráty, územní expanze
- císařství - výběr nejvýznamnějších císařů a jejich počinů, křesťanství
- stěhování národů, krize říše, rozdělení říše a zánik západořímské říše
- kulturně civilizační odkaz antického Říma
Kód:08-19-L31
Určeno:učitelům dějepisu a dalších společenskovědních předmětů na ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Jan Dušek
Organizační garant:Klára Dašková, 601 370 151, daskova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Pokud budou mít účastníci zájem o nahrání výukové multimediální prezentace, přinesou si vlastní USB disky s volnou kapacitou alespoň 2 GB.
Termín konání:Po 15.01.2018   09:00-14:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954