VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO Mobilní dotyková zařízení – nástroj pro inovaci výuky

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program postihuje komplexním způsobem problematiku zavádění mobilních dotykových zařízení do výuky a do života školy. Cílem je předložit v ucelené (komplexní a nezávislé) podobě problematiku zavádění mobilních dotykových zařízení do výuky a do života školy, přiblížit potenciál mobilních dotykových zařízení, který tyto technologie ve vzdělávání nabízejí, včetně rizik a problematických oblastí, kterým je nutné čelit.
Vzdělávací obsah semináře je založen na již realizovaných pilotních projektech v ČR, pedagogickém výzkumu a dlouholetých zkušenostech autora v této oblasti.
Seminář je rozdělen do dvou částí, které se obsahově prolínají. První část se věnuje aktuálnímu stavu využívání digitálních technologií ve vzdělávání, moderní pedagogice a zkušenostem ze škol, druhá část metodice a didaktice využití mobilních dotykových zařízení v učení a vzdělávání.
V průběhu semináře bude využito množství videoukázek z prostředí českých a slovenských škol.
Zároveň si účastníci sami vyzkouší vybrané výukové aktivity, které lze realizovat na vlastních mobilních zařízeních účastníků.
Obsah – témata:
Mobilní dotyková zařízení v pedagogice – stav a dosavadní zkušenosti
- aktuální stav českých škol v zavádění ICT do výuky, statistiky MŠMT a ČŠI
- výhody a rizika využívání a zavádění mobilních zařízení
- pedagogické přínosy využívání tabletů, výsledky pedagogického výzkumu
- pilotní projekty zavádění tabletů do českých škol a jejich zkušenosti
- BYOD - žáci si nosí vlastní zařízení
- školní pravidla používání tabletů
Mobilní dotyková zařízení v didaktice – inovativní výukové aktivity
- spolupráce online jako jedna z dovedností pro 21. století
- příklady inovativních výukových aktivit a výukových projektů s tablety zprostředkované konkrétními videoukázkami z výuky či digitální stopou aktivních (čelních) učitelů
- příklady úspěšných projektů eTwinningu
- praktické vyzkoušení vybraných výukových aktivit s tabletem či chytrým mobilním telefonem
Kód:07-63-G31
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, VOŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků, ICT koordinátorů
Lektor:PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:učebna 069 v budově KÚ Zborovská 11, použijte vchod z Preslovy ulice
můžete si přinést si své mobilní zařízení - smart telefon nebo tablet apod.
střední školy mohou hradit ze šablon
Termín konání:St 20.09.2017   08:45-15:45
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5