VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Metodický seminář pro učitele informatiky

Cílem vzdělávacího programu vedeného zkušeným učitelem informatiky na ZŠ je prohloubení kompetencí učitelů ICT pro výuku v souladu s RVP, získání nových teoretických i praktických poznatků a seznámení s moderními didaktickými přístupy při výuce. Účastníci budou tak moci po absolvování semináře lépe naplňovat zpracovaný ŠVP a pružněji reagovat na proměnlivé podmínky ve výuce ICT.
V rámci semináře budou účastníci informováni také o možném aktivním zapojení do projektů s možností získat pro svou školu ICT nástroje a finance na tvorbu výukových objektů, školení učitelů nebo individualizaci výuky (dělení tříd do skupin).
Tematický obsah:
- postavení ICT v nových kurikulárních dokumentech,
- smysl výuky ICT v základním a gymnaziálním vzdělávání,
- vztah ICT ke klíčovým kompetencím,
- tvorba osnov učiva ve světle požadavků RVP,
- didaktika informatiky,
- vývoj a perspektiva rozvoje ICT,
- seznámení s novými programovými produkty a technickými prostředky,
- vzájemné sdílení zkušeností účastníků semináře.
Kód:07-30-A60
Určeno:učitelům ICT na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G
Lektor:Mgr. Petr Naske
Organizační garant:učitel ICT
Cena:700 Kč
Délka:4 hod.
Termín konání:Út 06.04.2010   13:30
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v bud. ZŠ)