VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka / A0 - A1 (začátečníci) - KURZ ZAŘAZEN DO PROGRAMU 1. pol. 2018/19, kde ho najdete pod kódem 05-58-A51

  • Tato akce byla zrušena!
Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A0 – A1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět jednoduchým sdělením, otázkám a pokynům, číslům, časovým údajům v pomalém a zřetelném projevu.
Čtení: rozumět jednoduchým článkům, údajům v dotazníku, výrazům z běžného života, krátkým písemným pokynům a vzkazům.
Ústní projev: umět se představit, položit a zodpovědět jednoduché otázky, komunikovat v jednoduché podobě, vyjádřit časové údaje, požádat o něco, podat informace o sobě.
Písemný projev: umět vyplnit základní údaj ve formuláři o sobě, napsat pozdrav, přání, jednoduché sdělení, několik vět o sobě.

Kurz je veden aktivní konverzační metodou. Používané učební materiály jsou pouze podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu a orientačním vodítkem při práci v hodině.

Doporučená učebnice: Angličtina s Bontonem (M. Kelly). Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-70-A41
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:6690-10510 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, od října 2018 do června 2019. Výukovým dnem jsou PONDĚLKY od 16:10 od 17:40 hod. a některé ČTVRTKY od 15:30 do 17:00 hod.

Cena podle počtu účastníků:
10 510 Kč při 7 účastnících, 9 190 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 690 Kč při 11 a více účastnících.
Kurzovné je splatné vždy na začátku každého semestru. Výše částky se stanovuje vždy dle konečného počtu účastníků.
Termín zahájení:? 10/2018   
Termín ukončení:06/2019 
Místo konání:Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana