VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka / A0 - A1

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A0 – A1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět jednoduchým sdělením, otázkám a pokynům, číslům, časovým údajům v pomalém a zřetelném projevu.
Čtení: rozumět jednoduchým článkům, údajům v dotazníku, výrazům z běžného života, krátkým písemným pokynům a vzkazům.
Ústní projev: umět se představit, položit a zodpovědět jednoduché otázky, komunikovat v jednoduché podobě, vyjádřit časové údaje, požádat o něco, podat informace o sobě.
Písemný projev: umět vyplnit základní údaj ve formuláři o sobě, napsat pozdrav, přání, jednoduché sdělení, několik vět o sobě.

Kurz je veden aktivní konverzační metodou. Používané učební materiály jsou pouze podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu a orientačním vodítkem při práci v hodině.

Doporučená učebnice: Angličtina s Bontonem (M. Kelly). Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-58-A51
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:6690-10510 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:Kurz byl zahájen v říjnu 2018, od 4. 2. 2019 pokračuje druhým semestrem. Výukovým dnem jsou PONDĚLKY od 16:10 od 17:40 hod. a některé ČTVRTKY od 15:30 do 17:00 hod.

Cena podle počtu účastníků:
10 510 Kč při 7 účastnících, 9 190 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 690 Kč při 11 a více účastnících.
Kurzovné je splatné vždy na začátku každého semestru. Výše částky se stanovuje vždy dle konečného počtu účastníků.

Pokud se chcete do kurzu připojit od 2. semestru, kontaktujte organizačního garanta.
Termín zahájení:Po 01.10.2018   16:10-17:40
Termín ukončení:24.06.2019 
Místo konání:Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana