VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1/B2 – B2 (bude zahájen v ŘÍJNU 2018 - rozsah 80 hodin)

  • Tato akce byla zrušena!
Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B1/B2 – B2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 80 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: porozumět spisovnému projevu, přednášce v rámci známého oboru, rozumět rozhlasovým projevům ve spisovném jazyce, TV hrám a filmům, pokud se užívá spisovného jazyka, rozumět odborným diskusím v rámci známého oboru.
Čtení: umět rychle pochopit význam a obsah článku na známé téma, rozumět textům o aktuálních otázkách, podrobně rozumět textům ze svého oboru, umět najít v příručce potřebné informace.
Ústní projev: umět podrobně ústně informovat o zajímavých tématech, umět ústně shrnout obsah diskuse, rozumět ději divadelní hry a umět ji převyprávět, umět vysvětlit své stanovisko, klady a zápory, umět formulovat příčiny, mít plynulý projev, dostatečnou slovní zásobu v rámci běžných témat, umět komunikovat s menšími chybami, pokud vedou k nedorozumění, umět je opravit.
Písemný projev: umět napsat zprávu, referát, shrnutí článků na běžné téma, umět písemně argumentovat, vysvětlit problém, umět napsat podrobný text o událostech a zážitcích, krátkou recenzi, v osobních dopisech vyjadřovat pocity, formulovat, co je nejdůležitější.

Gramatika / vstupní znalosti: Všechny anglické časy, podmínkové věty v kombinaci se slovní zásobou, frázovými slovesy a modálními slovesy, vazba sloves s infinitivem, trpný rod, použití like, as, as, if, reprodukovaná řeč, výrazy s ing formou. Slovní zásoba z témat: jídlo, počasí, popis vzhledu a charakteristika osob, části těla a slovesa vyjadřující tělesné činnosti, bydlení a zařízení bytu, kriminalita a trest.

Doporučená učebnice: FCE Gold Plus (Newbrook, Wilson, Acklam, nakl. Longman, rok vyd. 2008), English Grammar in Use (Murphy, nakl. Cambridge), English Vocabulary in Use – Upper-intermediace (McCarthy, O´Dell, nakl. Cambridge), popř. vybraná témata z učebnice Angličtina s Bontonem (M. Kelly).
V kurzu jsou využívány poslechy z učebnice FCE Gold, typy úloh a cvičení používaných při testech a zkouškách pro mezinárodní certifikáty. Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-53-A51
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení se vstupní znalostí jazyka na úrovni B1/B2
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:5930-9320 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:KURZ ZRUŠEN pro nedostatečný počet přihlášek. Děkujeme za pochopení.

Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, od října 2018 do června 2019. Výukovým dnem jsou ÚTERKY od 15:40 od 17:10 hod. a některé ČTVRTKY od 15:30 do 17:00 hod.

Cena podle počtu účastníků:
9 320 Kč při 7 účastnících, 8 160 Kč při 8 – 10 účastnících, 5 930 Kč při 11 a více účastnících.
Termín zahájení:? 10/2018   
Termín ukončení:06/2019 
Místo konání:Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana