VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jazykový kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A0 -A1 (pokračující kurz, ukončen v březnu 2017)

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A0/A1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin. Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka- poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Kód:05-41-S81
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům.
Lektor:Mgr. Zdeňka Čupíková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:6000 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:Kurz bude probíhat ve 3 semestrech, tj. od října 2015 do prosince 2016. Cena podle počtu účastníků: 8 100 Kč při 7 účastnících, 6 600 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 000 Kč při 11 a více účastnících.
Platba bude rozdělena do tří splátek splatných vždy na začátku semestru.
Termín zahájení:Út 20.10.2015   16:30-18:00
Termín ukončení:14.03.2017 
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456