VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠEN! Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2 (bude zahájen v ŘÍJNU 2018 - rozsah 70 hodin)

  • Tato akce byla zrušena!
Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří dosahují úrovně B1. Kurz je zaměřen na rozšíření aktivního a velmi praktického užití německého jazyka.
Obsah kurzu bude směřován k dobrému ovládnutí gramatiky, pravopisu v souvislém srozumitelném textu a k získání aktivní komunikační schopnosti při formálních i neformálních komunikačních situacích, která tematicky vychází z konverzačních okruhů – např. cestování, mobilita, život v Evropě, pracovní možnosti a náležitosti, literatura, film a umění. Obsah učiva bude přizpůsoben zvolené učebnici/cím a dalším výukovým materiálům.
Cílem kurzu je, aby se úspěšný absolvent kurzu uměl jasně volně vyjadřovat, neboť má dostatečné jazykové prostředky k tomu, aby mohl podat jasný popis, vyjádřit své názory, rozvinout argumentaci za použití některých druhů podřadných souvětí. Má dobrý rozsah slovní zásoby, umí ji poměrně přesně používat, umí pozměňovat formulace, ovládá dobře gramatiku, má osvojenu dobrou výslovnost a intonaci, dokáže vytvořit souvislý srozumitelný písemný text, odpovídající pravidlům pravopisu i úpravy. Ve formálních i neformálních komunikačních situacích reaguje srozumitelně a přiměřeně společenským pravidlům, reaguje i na rychlejší tempo hovorové řeči, vyjadřovací prostředky dokáže přizpůsobit situaci a okolnostem.

Doporučená učebnice: Themen aktuell 2-3 (nakl. Hueber).
Vybrané texty ke cvičením a poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-40-A51
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol a školských zařízení se vstupní znalostí jazyka na úrovni B1
Lektor:Mgr. Kateřina Lesová
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:5230-8220 Kč
Délka:70 hod.
Poznámka:KURZ ZRUŠEN pro nedostatečný počet zájemců. Děkujeme za pochopení.

Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, od října 2018 do června 2019. Výukovým dnem jsou ÚTERKY a některé ČTVRTKY vždy od 16:00 hod. do 17:30 hod.

Cena podle počtu účastníků:
8 220 Kč při 7 účastnících, 7 200 Kč při 8 – 10 účastnících, 5 230 Kč při 11 a více účastnících.
Termín zahájení:? 10/2018   
Termín ukončení:06/2019 
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1