VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A1/A2 - A2

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1/A2 – A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 60 vyučovacích hodin.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk/slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč/komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka

Kurz je veden aktivní konverzační metodou, kdy je kladen důraz na příbuzné tematické bloky (např. počasí, cestování, oblečení, jídlo), které jsou procvičovány při konverzacích, zpracování zadávaných úkolů a osvojování si slovní zásoby spojené s danými okruhy. Používané učební materiály jsou pouze podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu a orientačním vodítkem při práci v hodině.

Vzdělávací cíl: Účastník je schopen se dorozumět v oblasti obvyklých a všeobecně známých okolností, je schopen jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě na základě rozšířené slovní zásoby, číst texty přiměřené úrovně, diskutovat o jejich obsahu, popř. dále rozvíjet myšlenku.

Gramatika / aktuální znalosti: Anglické časy (všechny základní plus předpřítomný prostý a průběhový, předminulý a předbudoucí), výrazy have something done, be/get used to, frázová slovesa, get a adjektiva, trpný rod, minulý infinitiv, „if“ věty, tázací dodatky a výrazy neither, either. Tato látka bude opakována v úvodu druhého semestru. S rozvojem slovní zásoby se skupina zaměří na tematické celky cestování, počasí a další.

Doporučená učebnice: Angličtina s Bontonem (M. Kelly), English Vocabulary in Use (McCarthy, O'Dell, nakl. Cambridge). Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-27-A21
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:max. 3 100 Kč
Délka:60 hod.
Poznámka:Cena (za 2. semestr) podle počtu účastníků:
3 100 Kč při 7 účastnících, 2 150 Kč při 8 – 10 účastnících, 1 950 Kč při 11 a více účastnících.
Kurzovné je splatné na začátku druhého semestru. Výše částky se stanovuje vždy dle konečného počtu účastníků.

Kurz byl zahájen v únoru 2017, od září pokračuje druhým semestrem, z celkových 60 hodin bude odučeno ještě 28 výukových hodin. Nabízíme Vám možnost přijít se nezávazně podívat na první výuku druhého semestru (středa 13. 9. 2017, od 16:05 hod.) a zjistit tak, zda vaše jazyková úroveň odpovídá aktuální jazykové úrovni kurzu. Výstupem z kurzu bude potvrzení o jeho absolvování v neúplném rozsahu.
Termín konání:St 13.09.2017   16:05-17:35
Termín ukončení:12/2017 
Místo konání:Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana