VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A1 - A1/A2 (pokračující kurz - zahájen 6.2.2017)

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1 – A1/A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 60 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka.
Kód:05-26-M21
Určeno:pedagogickým pracovníkům mateřských, základních, a středních škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Michaela Vacková
Organizační garant:Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz
Cena:6200 Kč
Délka:60 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
6 200 Kč při 7 účastnících, 4 300 Kč při 8 – 10 účastnících, 3 900 Kč při 11 a více účastnících.
Termín zahájení:Po 06.02.2017   15:30-17:00
Termín ukončení:31.01.2018 15:30-17:00
Místo konání:Mělník, ZŠ, J. Seiferta 148