VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jazykově metodický kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A0 - A1

  • Tato akce byla zrušena!
Jazykově metodický kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A0 – A1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka- poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Výuka metodiky bude probíhat během celého kurzu a zaměří se na tato témata:
- styl studia
- motivace
- charakteristika dobrého učitele
- výběr učebnice
- plánování vyučovací hodiny
Kód:05-08-H21
Určeno:pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Lenka Nováková
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:max. 8100 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
8 100 Kč při 7 účastnících, 6 600 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 000 Kč při 11 a více účastnících.
Platba bude rozdělena na tři splátek splatných vždy na začátku pololetí.
Termíny budou upřesněny podle počtu zájemců.
Termín zahájení:Čt 23.03.2017   13:30
Termín ukončení:06/2018 
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51