VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZMĚNA TERMÍNU! Mluvím, mluvíš, mluvíme – rétorika na ZŠ

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář zaměřený na seznámení účastníků s vybranými dechovými a artikulačními cvičeními, která jsou nezbytným základem pro správné a srozumitelné vyjadřování.
V současné době mají žáci stále větší problémy s mluveným projevem. Jejich slovní zásoba je velmi omezená, jejich jazykové vyjadřování je nesrozumitelné. To může negativně ovlivnit i osvojování nových informací. Částečně je možno tuto skutečnost korigovat tím, že žáky naučíme vyjadřovat se jasně a srozumitelně, volit vhodné lexikální prostředky a správně komunikovat s lidmi.
V semináři je kladen důraz na praktický nácvik, jak tato cvičení s žáky provádět a jak rozvíjet jejich komunikační dovednosti. Pozornost bude věnována i obohacování slovní zásoby a možnostem spojení s průřezovým tématem mediální výchova.
Účastníci získají materiály, s nimiž budou moci pracovat ve vyučování.
Obsah – témata:
- co budeme sledovat při mluveném projevu
- dechová cvičení
- artikulační cvičení
- jazykolamy
- hry podporující obohacování slovní zásoby
- řeč těla
- vlastní mluvený projev – jeho příprava a realizace, vazba na mediální výchovu
Kód:04-33-K21
Určeno:učitelům českého jazyka na 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:Mgr. Jarmila Sulovská
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:700 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:Termín změněn z 27. 2. na 7. 4.
Termín konání:Pá 07.04.2017   09:00-12:15
Místo konání:Kolín, ZŠ, Lipanská 420, Kolín III.