VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!!! - Hravá výuka frazeologie v hodinách českého jazyka a literatury

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář zaměřený na frazeologii v hodinách českého jazyka a literatury.
Obsah semináře vychází ze zjištění, že v živém jazyce začíná tradiční frazeologie ztrácet komunikační funkci (společnost zřejmě přestává potřebovat osvědčené pravdy) a ustupuje do pozadí ve prospěch citátů či různých „hlášek“ z filmů. Ukázalo se, že současní žáci mají jen malé znalosti frazeologie, případně přísloví či rčení znají, ale neznají či neumějí správně vysvětlit jejich význam, používají je nesprávně.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s metodickými postupy využitelnými při výuce frazeologie v hodinách českého jazyka i v hodinách literatury tak, aby žáci hravou formou poznávali českou frazeologií, aby znali významy známých českých rčení a přísloví, věděli, jak se od sebe přísloví a rčení liší, ale také věděli, co jsou to pranostiky a k čemu se váží.
Obsah – témata:
- hry na zpestření hodin českého jazyka – výuka frazeologie
- procvičování přísloví a rčení, pranostiky
- rozšiřování slovní zásoby
- propojení poznání se zábavou
- kultivace vyjadřovacích dovedností žáků
Kód:04-32-L21
Určeno:učitelům českého jazyka na 2. st. ZŠ a na SŠ
Lektor:PaedDr. Eva Schneiderová
Organizační garant:Mgr. Linda Richterová, 721 836 063, richterova@visk.cz
Cena:700 Kč
Délka:4 hod.
Termín konání:Po 27.03.2017   09:00-12:15
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954