VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Současná česká literatura / Co v učebnicích literatury a čítankách ještě nenajdete - pokračování

Seminář zaměřený na nejnovější současnou českou literaturu.
Současným autorům je v učebnicích literatury i v různých příručkách k výuce literatury věnován omezený prostor, přesto by informace o směřování současné literatury měla být součástí výuky, protože zejména tím, co nás aktuálně obklopuje, lze přivést žáky k literatuře a motivovat ke čtení.
Seminář navazuje na stejnojmenný seminář, realizovaný 21. 10. 2015 v Praze. Učitelé si rozšíří portfolio již diskutovaných literátů o další autorská jména, která mají potenciál výrazně utvářet a charakterizovat současný literární i kulturní prostor.
Seminář tvoří dvě propojené části, první blok semináře tvoří průvodce po vybraných jménech v současné české literatuře, ve druhém bloku jsou čteny, nahlíženy a interpretovány vybrané literární texty. Pod vedením lektorky budou účastníci semináře z navržených textů vytvářet pracovní listy, případně budou diskutovat nad předloženými hotovými pracovními listy. Seminář tak poskytne metodickou podporu pro tvorbu a praktické využití pracovních listů - ať už jako motivačního prvku (pokud jsou použity v úvodu práce s literárním dílem), tak i jako prostředku pro charakteristiku literárního textu (pro jeho analýzu a interpretaci), případně pro shrnutí a evaluaci (viz např. pracovní list při maturitní zkoušce).
Obsah - témata:
1. část - průvodce po jménech v současné české literatuře:
- obecný přehled a mapování terénu
- vybrané autorské osobnosti, jejich pozice v současné české literatuře, recenzní přijetí a texty (Miloš Urban, Martin Reiner, Petra Hůlová, Jáchym Topol, Jan Šindelka, Ludvík Němec a další.)
2. část – práce s textem, pracovní listy:
- výběr textu a reprezentativního výňatku
- motivační využití textu a pracovního listu
- pracovní list jako nástroj pro analýzu a interpretaci
- pracovní list jako nástroj pro shrnutí a evaluaci
Kód:04-31-A91
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na SŠ.
Lektor:Mgr. Jana Münzbergerová, Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:St 08.06.2016   12:00-17:00
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5