VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Současná česká literatura / Co v učebnicích literatury a čítankách ještě nenajdete - pokračování

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář zaměřený na nejnovější současnou českou literaturu.
Současným autorům je v učebnicích literatury i v různých příručkách k výuce literatury věnován omezený prostor, přesto by informace o směřování současné literatury měla být součástí výuky, protože zejména tím, co nás aktuálně obklopuje, lze přivést žáky k literatuře a motivovat ke čtení.
Seminář navazuje na stejnojmenný seminář, realizovaný v minulém pololetí tohoto šk. roku v Mladé Boleslavi a v tomto pololetí v Příbrami. Učitelé si rozšíří portfolio již diskutovaných literátů o další autorská jména, která mají potenciál výrazně utvářet a charakterizovat současný literární i kulturní prostor.
Seminář tvoří dvě propojené části: první blok semináře tvoří průvodce po vybraných jménech v současné české literatuře, ve druhém bloku jsou čteny, nahlíženy a interpretovány vybrané literární texty. Pod vedením lektorky budou účastníci semináře z navržených textů vytvářet pracovní listy, případně budou diskutovat nad předloženými hotovými pracovními listy. Seminář tak poskytne metodickou podporu pro tvorbu a praktické využití pracovních listů - ať už jako motivačního prvku (pokud jsou použity v úvodu práce s literárním dílem), tak i jako prostředku pro charakteristiku literárního textu (pro jeho analýzu a interpretaci), případně pro shrnutí a evaluaci (viz např. pracovní list při maturitní zkoušce).
Obsah - témata:
1. část - průvodce po jménech v současné české literatuře:
- obecný přehled a mapování terénu
- vybrané autorské osobnosti, jejich pozice v současné české literatuře, recenzní přijetí a texty (Miloš Urban, Martin Reiner, Petra Hůlová, Jáchym Topol, Jan Šindelka, Ludvík Němec, příp. další)
2. část – práce s textem, pracovní listy:
- výběr textu a reprezentativního výňatku
- motivační využití textu a pracovního listu
- pracovní list jako nástroj pro analýzu a interpretaci
- pracovní list jako nástroj pro shrnutí a evaluaci
Kód:04-17-S21
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na SŠ
Lektor:Mgr. Jana Münzbergerová, Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:St 24.05.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456