VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Současná česká literatura / Co v učebnicích literatury a čítankách ještě nenajdete

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář zaměřený na nejnovější současnou českou literaturu.
Současným autorům je v učebnicích literatury i v různých příručkách k výuce literatury věnován omezený prostor, přesto by informace o směřování současné literatury měla být součástí výuky, protože zejména tím, co nás aktuálně obklopuje, lze přivést žáky k literatuře a motivovat ke čtení.
Protože potřeba sledovat aktuální trendy v české literatuře a orientovat se v nich klade na učitele češtiny velké nároky, bude první část semináře koncipována jako průvodce po nových, výrazných autorských jménech v současné literatuře. Druhou částí semináře bude praktický blok, vycházející z materiálu předloženého v první části. Tento blok se zaměří na výběr textů a tvorbu pracovních listů pro výuku literatury. Pod vedením lektorky budou účastníci semináře z navržených textů vytvářet pracovní listy, případně budou diskutovat nad předloženými hotovými pracovními listy. Pracovní list je relativně nový prvek ve školní práci s literárním dílem, mnozí učitelé již s různými typy pracovních listů pracují ve výuce nebo si je tvoří pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky, která je vyžaduje. Seminář chce v tomto směru poskytnout metodickou podporu a nastínit jak možnosti tvorby podkladů pro výuku, tak také možné způsoby práce s pracovním listem ať už jako motivačním prvkem (pokud je použit v úvodu práce s literárním dílem), tak i jako prostředku pro charakteristiku literárního textu (pro jeho analýzu a interpretaci), případně pro shrnutí učiva a evaluaci (viz pracovní list při maturitní zkoušce).
Obsah - témata:
1. část - průvodce po jménech v současné české literatuře:
- obecný přehled a mapování terénu
- vybrané autorské osobnosti, jejich pozice v současné české literatuře, recenzní přijetí a texty (např. Jana Šrámková, Veronika Bendová, Petra Soukupová, Kateřina Tučková, Jaroslav Rudiš, Jakuba Katalpa, Jiří Hájíček a další)
2. část – práce s textem, pracovní listy:
- výběr textu a reprezentativního výňatku
- motivační využití textu a pracovního listu
- pracovní list jako nástroj pro analýzu a interpretaci
- pracovní list jako nástroj pro shrnutí a evaluaci
Kód:04-04-P21
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na SŠ
Lektor:Mgr. Jana Münzbergerová, Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:St 31.05.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII