VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Žebříčky aneb Jak zlepšovat vztahy ve třídě

  • Tato akce byla zrušena!
Praktický seminář - workshop je zaměřen na jednoduché formy a metody, které podporují rozvoj dobrých sociálních vztahů, spolupráci a prosociální chování žáků. Účastníci semináře si osvojí nové strategie a metody, které vedou žáky k dovednosti učit se, dorozumívat se, spolupracovat, jednat demokraticky, řešit problémy, vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Předkládané hry spolu s motivačním příběhem pomohou vytvářet v dětech smysl pro skupinovou práci, porozumění, ochotu dělit se s ostatními.
Seminář je vhodný především pro učitele 3. – 5. ročníků ZŠ. Pedagog může tyto metody a formy používat napříč předměty.
Hlavní myšlenkou celého semináře je tzv. Desatero příček pomyslných žebříčků:
- aktivně naslouchat, otevřeně a pravdivě komunikovat
- přijmout sebe, poznat svoje dobré i slabé stránky
- pozitivně hodnotit druhé, umět vyslovit uznání, pochválit
- problémy řešit tvořivě a uvážlivě
- vyjadřovat svoje city a postoje otevřeně, ale ohleduplně
- umět se vcítit do myšlení a citů druhých
- překonávat pasivní i agresivní reakce, reagovat asertivně
- zvolit si pozitivní vzory
- ochotně poskytnout fyzickou pomoc a službu, darovat, podělit se (např. i o zkušenost), poradit a potěšit
- být citlivý k potřebám společnosti, angažovat se pro nadosobní cíle
Kód:03-82-A21
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ (především 3. - 5. ročníku)
Lektor:PhDr. Hana Novotná
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:700 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:Součástí semináře je malá prodejní výstavka nakladatelství SPL - Práce, a. s. Seminář byl ze závažných důvodů zrušen. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Čt 11.05.2017   09:00-12:15
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5