VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studánky víly Rozárky

Praktický seminář vedený interaktivní formou se zaměří na využití projektů v environmentální výchově dětí předškolního a mladšího školního věku. Představí dlouhodobý projekt na téma voda, určený pro předškolní vzdělávání a 1. stupeň základní školy. Netradiční a hravou formou - prostřednictvím kouzelného příběhu víly Rozárky - přibližuje projekt dětem a žákům důležité téma vody v mnoha jejích podobách a souvislostech.
Účastníci se seznámí s projektem i řadou námětů pro práci s dětmi a žáky, prakticky si vyzkouší aktivity vhodné pro práci ve škole. Důraz bude kladen zejména na aktivní výukové metody, jako je např. činnostní či prožitkové učení a badatelsky orientovaná výuka. V neposlední řadě si učitelé rozšíří své teoretické znalosti o vodě o nové, aktuální informace.
Obsah semináře vychází z požadavků RVP pro předškolní, resp. primární vzdělávání, zejména ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho svět / Člověk a jeho svět.
Obsah – témata:
- seznámení s projektem, metodikou, vhodné pomůcky
- seznámení s jednotlivými tématy projektu - devět studánek, devět hlavních témat
- použité metody a formy práce, aktivní výukové metody
- pokusy s vodou a pozorování, prohlubování teoretických znalostí o vodě
- motivace prostřednictvím pohybových her
- náměty pro pohybové hry
- náměty pro smyslové hry
- aktivity vhodné na vycházku nebo školní zahradu
- aktivity vhodné do učebny
- zásady bezpečné práce při pokusech a objevování
Kód:03-80-S21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Jana Modrá
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Pá 28.04.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456