VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (pro školní rok 2018/2019) - AKCE ZAŘAZENA DO PROGRAMU 1. pol 2018-19, kde ji najdete po kódem 02-53-G51 a tam se také můžete přihlásit

  • Tato akce byla zrušena!
Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů.
Cílem kurzu je připravit pedagogy pro výkon činnosti logopedického asistenta podle čl. IV, písmeno c) Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství, čj. 14712/2009-61, tj. k činnostem na podporu přirozeného vývoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.
Obsah - témata:
Modul I – SYSTÉM LOGOPEDICKÉ PÉČE
Modul II – ONTOGENETICKÝ VÝVOJ ŘEČI
Modul III – FYZIOLOGICKÝ A NARUŠENÝ VÝVOJ ŘEČI
Modul IV – METODY A POSTUPY PODPORY ROZVOJE DĚTSKÉ ŘEČI
Modul V – PEDAGOGICKÁ PRAXE
Kód:02-63-G43
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ (přípravné třídy ZŠ), kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči
Lektor:PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D., Mgr. Denisa Klášterková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:7000 Kč
Délka:40 + 20 hod.
Poznámka:SEMINÁŘ VHODNÝ PRO ŠABLONU MŠ I/3.1 PREVENCE LOGOPEDICKÝCH VAD A PROBLÉMŮ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V MŠ.
Podmínkou pro účast v kurzu je doklad o odborné kvalifikaci účastníka pro přímou pedagogickou činnost učitele nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) a souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe. Řeč účastníka kurzu by neměla vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti.
Výše uvedené podmínky potvrdí škola, zaměstnavatel na formuláři, který přihlášení zájemci obdrží před zahájením studia.
Termíny studijních setkání: 21. 09., 25. 09., 03. 10., 10. 10., 13. 10., 16. 10. 2018 Praxe: říjen - listopad 2018 (20 hod.)
Termín ukončení kurzu: 07. 12. 2018 od 12:00 hod. (závěrečné pohovory)
Organizační garant: P. Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz, VISK Ml. Boleslav, Havlíčkova 456
Termín zahájení:Pá 21.09.2018   08:30-15:30
Termín ukončení:07.12.2018 12:00-17:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1