VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí

Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů.
Cílem kurzu je připravit pedagogy pro výkon činnosti logopedického asistenta podle čl. IV, písmeno c) Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství, čj. 14712/2009-61, tj. k činnostem na podporu přirozeného vývoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.
Obsah - témata:
Modul I – SYSTÉM LOGOPEDICKÉ PÉČE
Modul II – ONTOGENETICKÝ VÝVOJ ŘEČI
Modul III – FYZIOLOGICKÝ A NARUŠENÝ VÝVOJ ŘEČI
Modul IV – METODY A POSTUPY PODPORY ROZVOJE DĚTSKÉ ŘEČI
Modul V – PEDAGOGICKÁ PRAXE
Kód:02-53-G81
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ (přípravné třídy ZŠ), kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.
Lektor:PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D., PhDr. Josef Štěpán
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:7000 Kč
Délka:40 + 20 hod.
Poznámka:Podmínkou pro účast v kurzu je doklad o odborné kvalifikaci účastníka pro přímou pedagogickou činnost učitele nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) a souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe.
Řeč účastníka kurzu by neměla vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti.
Termíny studijních setkání: 9. 2., 10. 2., 1. 3., 3. 3.. 7. 3., 9. 3. 2016. Ukončení studia: 20. 6. 2016.
Bližší informace poskytne organizační garant: Pavla Langrová, tel.: 606 615 672, e-mail: langrova@visk.cz.
Termín zahájení:Út 09.02.2016   08:30-15:30
Termín ukončení:20.06.2016 08:30-15:30
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1