VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Současná mateřská škola a její řízení / Organizování - Rozhodování ředitele mateřské školy při přijímání dětí do předškolního vzdělávání v souladu se správním řádem

Seminář podporuje efektivní řízení předškolního vzdělávání a pomáhá při rozhodování ve správním řízení v mateřské škole.
Obsah - témata:
I. část – správní řízení
- správní řízení na pozici ředitele mateřské školy
- stanovení kritérií pro přijetí do předškolního vzdělávání ve spolupráci se zřizovatelem
- oznámení data zápisu včetně kritérií pro přijetí dítěte do MŠ
- zahájení řízení
- založení spisu dle § 17 správního řádu a zásady jeho vedení
- nahlédnutí do spisu dle § 36 správního řádu
- doručování a jeho zásady dle správního řádu
- postavení účastníků ve správním řízení, zastupování
- podklady pro vydání rozhodnutí
- přerušení řízení, zastavení řízení, usnesení
- dotazy a diskuse
II. část – správní rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí
- vydání rozhodnutí a jeho náležitosti
- nejčastější chyby v praxi při vydání rozhodnutí
- lhůty stanovené správní řádem
- doručování a jeho zásady dle správního řádu
- odvolání a jeho lhůty
- autoremedura
- činnost odvolacího orgánu
III. část - dotazy a diskuse
Kód:02-49-N21
Určeno:ředitelům a vedoucím pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Ingrid Vavřínková
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Út 11.04.2017   09:00-14:00
Místo konání:auditorium ZŠ Tyršova 446, Nymburk