VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Učíme se hrou - tvořivá hra v MŠ I.

Program praktického semináře vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a je konkrétní ukázkou, jak tento dokument naplnit vhodným obsahem a metodicky realizovat.
Účastníci se seznámí se zásobníkem osvědčených lidových, umělých a didaktických her a naučí se je cíleně využívat k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dítěte. Osvojí si vhodná témata, metody a techniky k námětové hře a řízené improvizaci s dětmi předškolního věku. Pocvičí se i v dovednosti plánovat a stavět z jednotlivých her a cvičení tématická zaměstnání.
Obsah – témata:
- úvodní seznamovací hry a cvičení
- seznámení s obsahem seminářů, přehled her a cvičení
- rozehřívací a uvolňovací hry
- hry posilující soustředění dětí
- hry na rozvoj smyslového vnímání
- hry na rozvoj fantazie a představivosti
- hry posilující dobré vztahy mezi dětmi
- shrnutí a závěrečná reflexe
Kód:02-35-M91
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ.
Lektor:Mgr. Krista Bláhová
Organizační garant:
Cena:700 Kč
Délka:4 hod.
Termín konání:Pá 15.04.2016   09:00-12:15
Místo konání:Mělník, DDM, Na Polabí 2854