VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Botanická zahrada jako místo pro předškolní vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu vychází z požadavků RVP pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na podporu zavádění inovativních forem a metod výuky, směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti dětí. Programy, materiály a pracovní listy vycházejí ze vzdělávací oblasti Dítě a svět s návazností na environmentální a multikulturní výchovu. Programy zároveň podporují netradiční přístup k výuce s využitím metod prožitkového a kooperativního učení hrou. Účastníci se seznámí s výukovými programy ve skleníku Fata Morgana a ve Venkovní expozici, které jsou využitelné v předškolním vzdělávání, a poznají příklady z praxe, které budou moci využít při inovaci vlastních ŠVP.
Časový prostor bude poskytnut pro výměnu zkušeností a nápadů z vlastní praxe s ostatními.
Obsah semináře:
- areál botanické zahrady a jeho historie
- cesta kolem světa za 225 metrů
- nej, nej mezi rostlinami
- léčivé byliny z babiččiny zahrádky
Kód:02-16-G21
Určeno:pedagogickým pracovníkům mateřských škol
Lektor:Mgr. Eva Novozámská
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Organizační pokyny budou upřesněny v pozvánce.
Termín konání:Po 15.05.2017   09:00-16:00
Místo konání:PHA - Botanická zahrada hl.m. Prahy, Praha - Troja