VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Šablony II - příprava projektu krok za krokem

Praktický workshop pro žadatele v rámci výzvy OP VVV Šablony II (č. 02-18-063 a 02-18-064).
Zkušené a osvědčené lektorky (viz semináře k Šablonám I v srpnu 2016 a 2017) provedou účastníky procesem tvorby projektové žádosti tak, aby na konci workshopu měli pro svou školu, školské zařízení kompletně zpracovanou žádost do Šablon II.

Pro splnění tohoto cíle je nezbytné s sebou přinést:

• na https://mseu.mssf.cz/ provést registraci a na kurz přinést jméno a heslo (máte hotové, pokud jste podávali projekt do Šablon I)
• výstup dotazníku UIV (povinná šablona) přinést na flash disku za každou součást školy (např. MŠ, ZŠ a ŠD) a vzít si na kurz jméno a heslo do Sběru dat UIV
• kalkulačku indikátorů (příloha výzvy, popis jednotlivých šablon je v příloze č. 3) přinést vyplněnou na flash disku za každou součást školy, vzít si také vytištěné listy (za každou součást a Souhrn)
• počty dětí a žáků - opisovat z tabulky MŠMT (příloha výzvy)
• počty dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření (aktuální stav) a počty Romů (aktuální stav)
• IČ škola a IČ zřizovatel
• bankovní účet škola a bankovní účet pro dotace zřizovatel (musí být ČNB tj./7100)
• vlastní NTB s elektronickým podpisem ředitele (popř. můžete žádost zpracovat na počítači v učebně a podepsat následně u sebe v kanceláři)

Seminář bude probíhat v počítačové učebně.

Informace k šablonové výzvě je možné získat na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii.
Kód:01-80-G43
Určeno:žadatelům v rámci Šablon II - MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ, SVČ
Lektor:Mgr. Marie Apriasová, Mgr. Blanka Kozáková
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Seminář není akreditován MŠMT v rámci DVPP – byl připraven na základě aktuálních požadavků škol.
Termín konání:Út 28.08.2018   07:30-12:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5