VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Seminář je věnován povinnosti zveřejňovat v registru smluv všechny smlouvy nad finanční limit 50 000,- Kč. Tato povinnost se mj. týká i příspěvkových organizací zřizovaných obcemi s rozšířenou působností a kraji. Uvedený zákon č. 340/2015 Sb. nabyl účinnosti 1. 7. 2016.
Seminář se kromě základního výkladu zákona zaměří na nejasné situace a prakticky ukáže, jak je řešit.
Obsah - témata:
• kvalifikace smlouvy ke zveřejnění, výjimky, praktická aplikace
• jak v praxi řešit limit 50 tisíc Kč pro zveřejnění smlouvy
• jak si upravit povinnosti a rizika související se zveřejňováním ve smlouvách
• vymezení povinných subjektů, výjimek a hraničních případů
• jak chránit obchodní tajemství a další citlivé informace v rámci zákona, praktická aplikace
• praktické implikace sankce neplatnosti, ochrana, předcházení rizikům smluvními doložkami
• jak by měl vypadat interní předpis pro zajištění zveřejňování smluv
Kód:01-75-G21
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi s rozšířenou působností a kraji
Lektor:Mgr. Martin Fadrný, právník konsorcia Frank Bold
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:700 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:Seminář není akreditován MŠMT v rámci DVPP.
Termín konání:St 10.05.2017   09:00-12:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5